Hoppa till huvudinnehåll

Konst och design (profil)

Är du intresserad av skapande arbete? Är du en kreativ person som vill utveckla dina konstnärliga förmågor? Vill du fördjupa ditt kreativa skapande med gemensamma projekt mellan bild och slöjd? Få arbeta med egen design i olika material? Fördjupa och bredda dina kunskaper i såväl bild som slöjd?

I så fall är Konst och design på Folkungaskolan något för dig.

Du som går Konst och design på Folkungaskolan läser - förutom den vanliga undervisningen - extra tid i såväl bild som slöjd. Här får du vara mer kreativ, testa på ytterligare tekniker samt har stort inflytande över dina projekt utifrån en arbetsuppgift.

Ytterligare aktiviteter:

  • Studiebesök på exempelvis Hemslöjden, konstmuseer, Passagen.
  • Gästlärare i form av lokala konstnärer
  • Utställning på hemslöjden
  • Kulturafton med vernissage för föräldrar och vänner.
  • Avslutningsresa i årskurs 9.

Hur går antagningstestet till?

Efter att du sökt till Konst och design-profilen kommer du att bli kallad till ett testtillfälle. 

Testet delas upp i tre olika moment om 45 minuter vardera och sker utanför ordinarie skoltid. Varje delprov poängsätts på en skala 1 - 4, som sedan summeras. Bedömningen utgår från varje delprovs kunskapskrav. Delproven är i bild och textil- respektive träslöjd och grundar sig i kraven för årskurs 6 enligt Skolverkets kunskapskrav. Testerna i de olika ämnena kan innehålla både praktiska och teoretiska inslag.

Senast uppdaterad den 4 mars 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: