Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Inriktning: Science - Hållbar Utveckling

På Science- Hållbar Utveckling arbetar vi i projekt två pass i veckan där hållbar utveckling och de globala målen är i fokus.

Naturvetenskap och samhällsvetenskap är vår grund. Vi undersöker hur man kan utveckla ett samhälle som är hållbart ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. I projektet ingår även att kommunicera vad vi kommit fram till, genom utställningar, presentationer och annat. Tillsammans bygger vi upp vår handlingskompetens att verka för en hållbar framtid!

Verkar detta intressant? Då är Science på Folkunga något för dig.

Du får ...

  • Arbeta ämnesövergripande.
  • Arbeta med projekt där du ges möjlighet att påverka på riktigt för en hållbar framtid.
  • Dyka ned i frågor som berör oss både lokalt, nationellt och globalt.
  • Arbeta med komplexa och spännande frågor, ex klimatförändringar, hållbar konsumtion, biologisk mångfald med flera.
  • Utveckla din kompetens i kritiskt tänkande.
  • Utveckla din handlingskompetens, dvs din kunskap om och din förmåga i hur du kan påverka för en hållbar framtid.
  • Delta aktivt som samhällsmedborgare, i aktuella samhällsfrågor.
  • I slutet av varje läsår har vi en kvällsaktivitet för inbjudna föräldrar, syskon med flera. Under kvällen visar vi upp vad vi arbetat med under året.
  • Science ger en mer allsidig utbildning inom NO- och SO-ämnena.
  • Här har du chansen att utveckla din potential som världsmedborgare och bli medveten om jordens begränsningar.

Senast uppdaterad den 22 januari 2020