Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Gymnasiet

På Folkungaskolans gymnasium kan man läsa på samhällsvetenskapligt program, ekonomiskt program eller estetiskt program med musikinriktning. Dessutom erbjuder vi språkintroduktion för nyanlända. Denna blandning av elever gör Folkungaskolan till något unikt, inte bara i Linköping, utan också i hela landet.

Folkungaskolan

Folkungaskolans huvudbyggnad

Folkungaskolans Vision

"En skola där alla vill gå och där alla får bästa möjliga förutsättningar för lärande, utveckling och fortsatta studier".

Våra mål

  • Undervisningen är målfokuserad, varierad och innehåller ett aktivt lärarstöd
  • Eleverna stimuleras och utmanas i undervisningen utifrån varje enskild individs behov och förutsättningar
  • Eleverna görs delaktiga i undervisningen och sitt eget lärande
Folkungaskolan gymnasium

Till e-postformulär för Folkungaskolan gymnasium

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 77 00

Besöksadress: Folkungagatan 20 (se karta)

Besöksadress : Folkungagatan 20

Postadress: Folkungaskolan gymnasium
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/folkunga https://www.linkoping.se/folkunga

Enhetschef: Christer Helmersson
Telefon: 013- 20 76 84

Rektor: Anders Wänström
Telefon: 013-20 68 65

Rektor: Gunilla Linder
Telefon: 013-20 62 88

Rektor: Peter Andersson
Telefon: 013- 29 49 08

Rektor: Sara Qvarnström

Senast uppdaterad den 28 oktober 2021