Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Information till elever och vårdnadshavare

Informationen ligger som expanderbara block. Klicka på respektive rubrik för att läsa mer!

Folkungaskolan - flygvy

Folkungaskolan - flygvy

Informationsfolder om Folkungaskolans grundskola - som pdf-fil:

Prov/examinationer

Vi publicerar inte längre Folkungaskolans interna examinationsschema.

Nationella prov

Nationella prov, eller ämnesprov, genomförs i svenska, engelska, matematik, NO och SO. Dessa skall användas i slutet av årskurs 9 för att bedöma elevernas kunskapsutveckling och som stöd för betygssättning. Ämnesprov i samma ämnen används också i slutet av årskurs 6 för att bedöma elevernas kunskapsutveckling. Statens skolverk fastställer ämnesprov och meddelar närmare föreskrifter om dem.

Ämnesprov årskurs 6 läsåret 2020/2021

 • Svenska, svenska som andraspråk
  • tisdag 9 februari 2021
  • torsdag 11 februari 2021
 • Engelska
  • tisdag 23 mars 2021
  • torsdag 25 mars 2021
 • Matematik
  • måndag 26 april 2021
  • onsdag 28 april 2021

Ämnesprov åk 9 läsåret 2020/2021

 • Svenska, svenska som andraspråk
  • tisdag 16 mars 2021
  • torsdag 18 mars 2021
 • Biologi/fysik/kemi
  • onsdag 24 mars 2021
 • Engelska
  • tisdag 13 april 2021
  • torsdag 15 april 2021
 • Geografi/Historia/Religionskunskap/Samhällskunskap
  • tisdag 27 april 2021
  • torsdag 29 april 2021
 • Matematik
  • onsdag 5 maj 2021 fredag 7 maj 2021

Ytterligare information om de nationella proven finns på Skolverkets hemsida.

Folkungaskolans grundskolas föräldraförening (GRUFF)

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan sker via Dexter.

Önskemål om skola

Information om hur Önskemål om skola, ansökan till årskurs 7, går till finns på Linköpings kommuns hemsida.

Byte av skola under pågående läsår

Ledighetsansökan för grundskolans elever

Rutin för kursbyten:

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling:

Ansökan om ledighet för enskilda angelägenheter:

Senast uppdaterad den 3 september 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: