Coronaviruset

Information med anledning av Coronaviruset.

Det nya Coronaviruset ger luftvägssymtom, feber och hosta. I dagsläget gör Folkhälsomyndigheten bedömningen att risken att smittas i Sverige är mycket låg och att inga åtgärder behöver vidtas om sjukdomssymtom som hosta och feber inte finns. Det finns därför just nu ingen anledning till några förändrade rutiner i förskola och skola.

Personer som nyligen varit i de drabbade delarna av Kina och har feber och hosta uppmanas kontakta vården 1177 via telefon och berätta om sina symtom och var de har varit. I övrigt uppmanar inte Folkhälsomyndigheten till några ytterligare begränsningar eller gör några andra rekommendationer beträffande personer som återvänder till Sverige efter besök i Kina. Det gör att de elever som återvänder till förskola/skolan efter resa till Kina tas emot i verksamheten utan särskilda åtgärder.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar sin hemsida löpande med information om läget samt ”frågor och svar”. Här kan du läsa mer:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/coronavirus-wuhan-kina-januari-2020/

Vi följer hela tiden utvecklingen via Folkhälsomyndigheten och håller dialog med Smittskyddsenheten. Vi är beredda att ta nya beslut om det behövs.

För att så här i februari i minska smittspridning och minska antalet sjukdagar generellt rekommenderar vi att följa Folkhälsomyndighetens årligen återkommande råd. Tvätta händerna! Hosta och nys i armvecket! Stanna hemma när du är sjuk!

Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/g/god-handhygien-affisch-1-svenska/

Med vänlig hälsning
Åsa Strömberg
Elevhälsochef i Linköpings kommun

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 februari 2020