Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Länktips inom olika ämnen

Här hittar du länkar som är användbara i studierna och i undervisningen. Vi jobbar regelbundet med att uppdatera sidorna och lägger till nya länkar när så behövs.

 Länksamlingar Ekonomi & Företag

 

Länktips

 • Verksamt - sida för dig som vill starta, driva och utveckla ett företag
 • Företagande - Allt inom företagande: försäljning, marknadsföring, ledarskap, personaladministration osv.  
 • Tillväxtverket - Jobbar med att förverkliga affärsidéer genom att stödja utveckling av företag, främst inom områden med stark utvecklingspotential
 • Svensk Handel  - Arbetar med näringspolitik och arbetsgivarfrågor för Sveriges handelsföretag. Är den svenska handelns arbetsgivarpart som förhandlar fram och sluter kollektivavtal med fackförbunden.
 • Ekonomifakta - sida som drivs av Svenskt Näringsliv och vänder sig till alla som behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten.
 • Bolagsfakta - information om bolag i Sverige

Tidskrifter

Länksamlingar

 • Bibblan guidar - länkar till främst ordböcker och lexikon.
 • Inetmedia - blandade länktips.
 • Länkskafferiet - länkar till sidor om dialekter, grammatik, ordförråd, tal och skrift m.m.

Grammatik

Hörövningar

Lexikon och ordböcker

Litteratur

Dagstidningar & nyheter

Språk

 • SPRK - språksajt från Utbildningsradion (engelska).

Länksamlingar Geografi

Länktips

 • Globalis - Interaktiva världskartor som visar befolkningsmängd, biologisk mångfald, mänsklig påverkan med mera. 
 • Landguiden - Utrikesdepartementets stora databas över världens länder.
 • Lantmäteriet - Här finner du bland annat historiska kartor och flyg- och satellitbilder.
 • Lifos - Migrationsverkets rätts- och landinformationssystem. Kika även på deras länksamling.
 • World Fact Book - mängder med information om alla länder i världen. (eng.)

Länksamlingar Historia

Länktips

 • Då.nu - tidslinje över världens historia.
 • Forum för levande historia - Myndighet med uppdrag att informera om Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten. Här finner du exempelvis fakta om antiziganism, folkmord, islamofobi & diskriminering och förföljelse på grund av sexuell läggning.
 • Historia 123 - Digital lärobok i historia. Sidan är organiserad utifrån gymnasiekurserna i historia.
 • Historia.se - Portalen för historisk statistik.
 • Kringla  - en samsöktjänst från svenska museer. Här kan du söka i flera av Sveriges museers och arkivs samlingar samt hitta information om fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor, föremål och fotografier.
 • P3 Historia -  Om personerna som skapade vår historia. Missade du historielektionerna har du en ny chans nu!
 • Rötter - Sveriges släktforskarförbund. Här finner du allt inom släktforskning.

Tidskrifter på nätet

Länksamlingar Idrott

 

Länktips

 • FYSS
 • Gymnastik- och idrottshögskolan
 • Olympic - webbplats för den Olympiska rörelsen.
 • Riksidrottsförbundet - svensk idrotts samlande organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.
 • Skolidrott - Svenska Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar.
 • TeachPE

Länksamlingar Juridik

Länktips

 • Brottsförebyggande rådet - myndighet som tar fram fakta och sprider kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott.
 • Europeisk e-juridikportal - samlar rättsinformation från EU-länderna.
 • Grundlagarna - Sveriges grundlagar.
 • ICC - Internationella brottmålsdomstolen. Etablerades 2002 med syfte att åtala personer för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser enligt bland annat Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen.
 • Jureka - svensk juridik- och ekonomiportal.
 • Lagrummet - en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. På lagrummet.se hittar du rättsinformation hos regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter.
 • Polisen - Polisens webbplats där du kan läsa om hur polisen arbetar, hur en brottsutredning går till och fakta om hur polisen är organiserad.

Länksamlingar Kultur

Dans

Film

Konst

Litteratur

 

 Museum

Musik 

Övrigt

 • Great buildings - webbsajt med ca 1000 utvalda klassiska byggnadsverk
 • Metacritic - recensioner inom musik, film, TV, spel
 • Svensk mediedatabas -  Kungliga bibliotekets samlingar av tv, radio, film, musik och multimedier. SMDB täcker de flesta svenska sändningar och utgåvor sedan 1979, men innehåller även äldre material.
 • SVT:s öppna arkiv

Länksamlingar Matematik 

Länktips

 • Matteboken - Matteboken är ett verktyg för att studera matte på nätet. Sajten innehåller samtliga kurser som ges på grund- och gymnasieskolan. Här finns både övningsuppgifter kopplade till respektive kurs, men även nationella prov från tidigare år där man kan öva sina matematikkunskaper.
 • Webbmatte - Utförlig genomgång av kursen Matematik 1.
 • Formelsamlingen - Webbplats som samlar alla matematiska formler som används inom skolmatematiken. Här finns även formelblad till de nationella proven.
 • Convert World - Överskådlig webbplats med konverteringsmöjligheter mellan olika måttenheter. De mest populära omvandlingstabellerna hittar man direkt på sidan, fler tabeller finns i vänstermenyn.
 • Hjärnbruk - är Forskning & Framstegs avdelning med gåtor, klurigheter och logiska knep och knåp.
 • Matematiska termer - Förklaringar av de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik.
 • Matematikordbok

Videokanaler

 • Matteskolan - genomgång av de olika momenten i gymnasematematik.
 • Matematikvideo - här finner du bland annat tips och exempel från Högskoleprovet.
 • Mattecentrum - genomgångar av matteuppgifter för både gymnasiet och högstadiet.

Tidskrifter

Länksamlingar

 • Folkbildningsnätet - Media & IT
 • Länkskafferiet - Massmedia. Länkar till dagstidningar från hela världen, nyhetstjänster, journalistik, tidskrifter och mycket annat.
 • SO-rummet - Massmedier & journalistik. Kika även på kategorierna Medierna och mediesamhället och Mediers påverkan, reklam och mediekritik.
 • Svenska massmedier - länkar bland annat till svensk dagspress, tidskrifter, radio & tv och mediestatistik.

Länktips

 • Freedom of the press - Freedom House är en oberoende organisation som har utvärderat pressfrihet och tryckfrihet i olika länders medier sedan 2002. Länderna bedöms vara fria, delvis fria eller ofria.
 • Källkritikbyrån - sajt som systematiskt granskar påståenden på nätet.
 • Mediasmart - Media Smart är ett kostnadsfritt läromedel med syftet att ge ett verktyg för att utveckla förmågan att förstå och tolka reklam och information på ett effektivt sätt.
 • MIK - Statens medieråds sajt om medveten medieanvändning.
 • Reportrar utan gränser - organisation som arbetar för att öka press- och yttrandefriheten i världen.

Länksamlingar

Länktips Medicin

 • 1177 Vårdguiden - en tjänst från Sveriges landsting och regioner. Hitta allt om sjukdomar och hälsa och sök efter sjukdomar, behandlingar och mottagningar.
 • Apoteket - Rådgivning om hälsa och sjukdomar samt läkemedelsfakta.
 • Folkhälsomyndigheten - nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor.
 • Forskning.se - medicin & hälsa
 • Netdoktor - stor hälsoportal med mycket information om alla möjliga sjukdomar. Sök efter sjukdomsinformation i sökrutan.
 • Livsmedelsverket - om hälsa och sjukvård utifrån dess koppling till matvanor.
 • Pion - innehåller aktuell och tillförlitlig information om hälsa, sjukdomar och behandlingsmöjligheter. Webbplatsen har kvalitetsgranskad patientinformation och är ett samarbete mellan sjukhusbibliotek.
 • Svensk medicin - en medicinsk sökmotor som söker genom alla stora tillförlitliga medicinska webbsajter i Sverige.

Tidskrifter

Länksamlingar Miljö och Energi

Länktips

 • Artdatabanken - ArtDatabanken arbetar med kunskapen om den biologiska mångfalden i Sverige och drivs av SLU.
 • Avfall Sverige - expertorganisation inom avfallshantering och återvinning.
 • Energikunskap - Här kan du bland annat använda deras faktabas för att söka svar på olika frågor inom energiområdet.
 • Energimyndigheten - Energimyndighetens webbplats.
 • Energimyndighetens statistik över energianvändning - få reda på hur mycket energi som förbrukas i Sverige av transportsektorn, industrin och våra bostäder.
 • Forskning.se - temasida om miljö med både aktuell forskning och länktips.
 • Hav och vatten - myndighet som samlar in information om tillståndet i våra vatten, bland annat genom forskning och övervakning av miljöförändringar.
 • Kemi - Kemikalieinspektionen. Myndighet specialiserad på frågor som rör hälso- och miljörisker med kemiska produkter och varor som innehåller kemiska ämnen.
 • Länsstyrelsen - jobbar aktivt med naturskydd och biologisk mångfald i Östergötland.
 • Miljömål - Svensk miljömålsportal som visar hur den svenska miljön mår och hur arbetet för att nå miljömålen går.
 • Miljödataportalen - Innehåller rapporter och geografiska data med information om natur och miljö, till exempel miljöövervakning, områdesskydd och resultat från inventeringar och geografiska analyser. Drivs av Naturvårsverket.
 • Naturvårdsverket - myndighet som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Har även uppgift att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål.
 • SMHI - webbplats för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. Använd exempelvis deras kunskapsbank för att söka fakta om väder och klimat.

Miljöorganisationer

Tidskrifter

Länksamlingar Naturvetenskap (övergripande)

Länktips allmänt

 • Naturvetenskap - webbplats med målet att sprida naturvetenskaplig information till allmänheten, och inspirera folk att intressera sig för naturvetenskap.
 • Formelsamlingen -  en komplett formelsamling med formler inom matte, fysik och kemi.
 • Forskning.se - Nationell webbplats för forskningsinformation som bland annat samlar och sorterar material om forskning och ansvarar för sökning av svensk forskning. 

Astronomi/Rymden

 • Folkbildningsnätet - länksamling. Välj underkategori i vänstermenyn för fler länktips inom t.ex. astronomi och rymdteknik.
 • Länkskafferiet - länksamling. Välj underkategori i vänstermenyn för fler länktips inom t.ex. rymdfärder, solsystemet och universum. 

Biologi & Genteknik

 • Cells alive - visualiserad cellbiologi.
 • Ett myller av liv - läromedel om biologisk mångfald. Här finner du fakta om skog, fjäll, sjöar, jordbruk och mycket annat.
 • Gentekniknämnden - främjar en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa och miljön skyddas.(gentekniknämnden)
 • Länkskafferiet - länksamling. Välj underkategori i vänstermenyn.
 • Världshaven - fakta om livet i havet.

Fysik

 • Länkskafferiet - länksamling. Välj underkategori i vänstermenyn för fler länktips inom t.ex. elektricitet, magnetism, strålning, optik och värmelära.

Kemi

 • Folkbildningsnätet - länksamling. Välj underkategori i vänstermenyn.
 • Länkskafferiet - länksamling. Välj underkategori i vänstermenyn.
 • Labbet - sajt med videoinspelade experiment och laborationer.
 • Skolkemi - fakta om kemi och kemiska experiment (Umeå Univ)

Tidskrifter

Länksamlingar Politik & Internationella frågor

Länktips

 • EU-upplysningen - har i uppdrag av riksdagen att informera om EU
 • Kommun- och landstingsdatabasen - här kan du söka efter och följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år.
 • Konflikter i världen - ger fördjupad kunskap om ett antal väpnade konflikter i världen. Här hittar du även fakta om landet, information om svenska internationella insatser i de olika länderna liksom länkar till andra webbplatser där du kan få ytterligare fakta.
 • Riksdagen
 • Riksrevisionen - Förvaltning med uppdrag att granska vad statens pengar går till och hur effektivt de används.

Länksamlingar Psykologi

Länktips

 • Kom igen! - forskningsbaserad sajt som ska öka kunskap och förståelse för, samt förebygga, psykisk ohälsa bland landets unga.
 • Psykologiguiden - Webbplats om psykologiska frågor inom livets alla områden, riktad till allmänheten. Guiden består av fyra huvudavdelningar: Råd och fakta, Frågor och svar, Hitta en psykolog samt Psykologilexikon. Man kan också söka via sökrutan uppe till höger, och får då träff inom alla huvudavdelningar.
 • Psykologilexikon - Lexikon över ca 7000 termer, förkortningar, begrepp och personnamn inom psykologin
 • Web 4 health - Medicinsk och psykologisk rådgivning med över tusen svar på frågor inom psykologi, mental hälsa, livsfrågor osv.

Tidskrifter

Länksamlingar Religion 

Länktips Religion

 • Världens religioner - Utforska världen ur ett religions- och livsåskådningsperspektiv
 • Religion.nu - en stor guide till hemsidor med religiös eller livsåskådningsmässig antydning
 • Internet Sacred Archive - stor databas med tillgång till massor av böcker och skrifter inom religion, mytologi och folktro 
 • Islam.se - beskriver och förklarar viktiga begrepp inom Islam
 • Islamguiden - Allt om Islam
 • Kyrktorget - Sök efter kyrkor i hela Sverige
 • Svenska kyrkan - Allt om svenska kyrkan

Länksamlingar Mytologi

Länktips Mytologi

Länksamlingar Samhälle & Globalisering

 • Folkbildningsnätet - Hållbar utveckling
 • SO-rummet - Länksamlingar inom Globalisering, Befolkning, u-länder och fattigdom, Internationella relationer & Mänskliga rättigheter. Välj kategori i vänstermenyn.

Länktips

 • Amnesty - Organisation som arbetar med mänskliga rättigheter över hela världen.
 • Globalportalen - Samlingsplats för över 20 organisationer för information om bistånd, utvecklingsfrågor och globala sammanhang.
 • Globalis - Är en interaktiv världskarta där du själv skapar egna kartor och grafer samt hittar information om länder, konflikter, avtal och mycket mer.
 • Gapminder - verkar för att motverka myter om världens tillstånd inom olika områden med hjälp av lättfattliga diagram och grafer. Här ges statistik och fakta om bland annat koldioxidutsläpp, välfärd, hälsa, befolkningstillväxt.
 • IMF - Internationella valutafonden.
 • Globala målen - FN:s 17 mål för en bättre värld.
 • Mänskliga rättigheter - Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter.
 • OpenAid - Sveriges bistånd samlat på ett och samma ställe.
 • Swedwatch - Ideell förening med syfte att minska sociala och miljömässiga missförhållanden kopplade till svenskrelaterade företags verksamhet i utvecklingsländer.
 • Världsbanken
 • Världshälsoorganisationen
 • Världskoll - Svenska FN-förbundets sida där man kan jämföra länder utifrån en mängd olika faktorer - befolkningsmängd, utbildningsnivå, levnadsstandard, elförbrukning, koldioxidutsläpp, tillgång till Internet osv.

Tidskrifter

Länksamlingar Sociologi

Länktips

 • BRIS - barnens rätt i samhället.
 • Brottsoffermyndigheten - Myndighet med övergripande mål att arbeta för att främja alla brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen.
 • CAN - Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
 • Jämställ - stor nationell resurs med fakta och nyheter om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete.
 • Spelprevention - webbplats om spelberoende och förebyggande arbete.

Tidskrifter

Länksamlingar Statistik

Länktips

 • Statistikdatabasen - sök efter svensk statistik inom en mängd områden på Statistiska Centralbyråns webbplats.
 • Landguidens statistik - omfattar drygt 65 poster med värden från många år tillbaka, i en del fall ända från 1960. Här kan man göra jämförelser mellan två eller flera länder under olika tidsintervall.
 • Internetstatistik - Stiftelsen .SE:s webbplats. De verkar för att tillförlitlig statistik om Internets utveckling produceras och sprids.
 • Statistisk ordbok - hitta statistiska ord och begrepp.
 • UN Statistical Yearbook - FN:s stora statistiska årsbok över världens länder.
 • UN Data - Många olika statistiska databaser från FN är här tillgängliga och sökbara på ett enda ställe. Under fliken "More" finns grundläggande statistik för alla länder.
 • Factlab – globala fakta inom en mängd ämnesområden baserat på 130 olika statistiska databaser.

Länksamlingar svenska språket  

 • Länkskafferiet - välj kategori i vänstermenyn: litteratur, språkvetenskap, skrift m.m.

Grammatik & språkregler

 • Myndigheternas skrivregler - är ett redskap för skrivande, främst inom den offentliga förvaltningen.
 • TT-språket - TT-språket är en samling skrivregler till hjälp för alla som skriver. Reglerna är utformade för TT:s egna medarbetare, men de följs i stor utsträckning inom press, radio, tv och nyhetssajter på internet. 

Litteratur & Skrivande

 • Litteraturbanken - läs och sök i svenska klassiska verk och ladda ned eböcker gratis.
 • Läsfrämjande - samlade boktips, UR-program, råd och inspiration för att jobba läsfrämjande.
 • Läs och skriv - Svenska dagbladets boktips- och nyhetssajt för unga.
 • Projekt Runeberg - arbetar med att skapa fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur.
 • Squoosh - sidan för dig som gillar att skriva. Du kanske skriver mycket eller lite – men vill skriva mer? 

Ordböcker & Lexikon

 • SAFIR - samling av lexikon.
 • SALDO - ett annorlunda språklexikon som beskriver hur de svenska orden används i meningar och i olika sammanhang.
 • Rikstermbanken - Sveriges nationella termbank. Innehåller termer och begrepp från ett stort antal ämnesområden.
 • Svenska.se - Svenska akademiens samlade sökfunktion i ordböckerna SAOL, SAOB & Svenska språket.
 • Svenska datatermgruppen - ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska.
 • Synonymer.se - synonymordbok.
 • Tvärslå - ordbok för nordiska språk där du söker i många sammanslagna ordböcker.

Retorik & muntlig framställning

 • Svenska tal - databas med svenska tal genom tiderna.

Språkhistoria, fornsvenska & dialekter

 • Folkmun - en slags folkordbok där du själv kan föreslå ord som används till vardags och som fångar upp ord som inte alltid förekommer i vanliga lexikon.  
 • Språk och folkminnen - Institutet för språk och folkminnen. Här hittar du information om språk, dialekter, folkminnen m.m. Institutet arbetar med att öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, namn, folkminnen och andra immateriella kulturarv i Sverige.
 • Svenska dialekter – här kan du lyssna på över 100 dialekter från hela Sverige.
 • Svenskt dialektlexikon - ordbok över svenska dialektord ur "allmogespråket", utgiven 1867 av Johan Ernst Rietz.
 • Svensk etymologisk ordbok – ordbok som innehåller förklaringar till ordens ursprung och historia.

Tidskrifter

Länksamlingar

Lexikon allmänt

 • Folkbildningsnätet - tips på ordböcker & språklexikon.
 • Lexin - språklexikon för albanska, arabiska, bosniska, finska, grekiska, kroatiska, makedoniska, nordkurdiska, persiska, romska (arli), rumänska, serbiska, somaliska, spanska, svenska, sydkurdiska, tigrinska, turkiska, turabdinska och vietnamesiska.
 • Nationalencyklopedin - översätt ord till och från engelska, franska, spanska, tyska, ryska, arabiska m.m.
 • Ordboken -  länkar till ordböcker, uppslagsverk och liknande tjänster.

Språkläromedel

 • E-språk - interaktivt språkläromedel från NE. E-språk består av tre produkter som tränar läs- och hörförståelse samt uttal utifrån autentiska nyhetsartiklar, videoreportage och låtar från världens topplistor. Välj mellan svenska, engelska, tyska, franska och spanska.

Franska

 • SPRK - språksajt från Utbildningsradion (franska).

Kinesiska

 • Länkskafferiet - länksamling kinesiska.
 • SPRK - språksajt från Utbildningsradion (kinesiska).

Spanska

Tyska

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 juni 2020