Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Skolbibliotekets mål

Folkungaskolans mål är att förankra skolbiblioteket som en pedagogisk resurs i undervisningen i samtliga program och årskurser. Detta för att garantera alla elevers likvärda förutsättningar att med hjälp av bibliotekets resurser och bibliotekariernas kompetens nå en ökad måluppfyllelse.

I de reviderade läroplanerna från 1 juli 2018 betonas digitalisering och digital kompetens, både i den allmänna läroplanen för gymnasiet och grundskolan och inom respektive ämnes- och kursplaner.  Skolbibliotekets verksamhet ska enligt läroplanerna användas som en del i undervisningen för att stärka elevers språkliga förmåga och digitala kompetens[1].

Enligt Linköpings kommuns biblioteksplan är skolbibliotekens huvuduppdrag att stödja elevers informationssökning och källkritiskt tänkande samt läsfrämjande arbete som bidrar till läslust och god läsutveckling[2].

 

Skolbibliotekets huvudfunktioner

Språkutveckling och läsfrämjande

-  Att uppmuntra elevernas läslust, och att hitta litteratur som engagerar elever och föder ett       intresse att läsa.

-  Genom verktygen Legimus och Inläsningstjänst skapas förutsättningar för språkutveckling, ett ökat läsintresse och likvärdighet i undervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Informationskompetens

-  Att verka för att eleverna kan navigera i både tryckta och digitalt publicerade informationskällor, samt utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till dessa. Detta sker med hjälp av undervisning i och praktiskt arbete med informationssökning, källkritik, sökkritik, upphovsrätt, referenshantering och övriga områden som berör medie- och informationskunnighet samt digital kompetens.

 

Ansvarsfördelning

Enligt de reviderade läroplanerna ansvarar rektorn för att skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevers språkliga förmåga och digitala kompetens[3]

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 september 2019