Uppsats- och rapportskrivande

Här hittar du tips på länkar att använda när du ska skriva en uppsats, ett projektarbete eller gymnasiearbetet.

  • DIVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet är en gemensam söktjänst för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 33 svenska lärosäten.
  • DOAJ - Directory of open access journals Här hittar du artiklar i vetenskapliga tidskrifter i fulltext. Språket är i huvudsak engelska.
  • Google scholar - Google Scholar gör det enkelt för dig att söka allmänt efter vetenskaplig litteratur. GS hjälper dig att hitta den mest relevanta akademiska forskningen världen över.
  • LIBRIS - Är en nationell söktjänst med information om titlar på svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek. Här finns böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, affischer, noter, elektroniskt publicerat material m.m.
  • SwePub - Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m.
  • Uppsatser.se - Samlande sida för studentarbeten på olika nivåer.
  • Uppsök - Uppsatser och examensarbeten i fulltext från svenska universitet och högskolor.
  • Vad är en vetenskaplig artikel? - Jämför gärna med det som står skrivet i Vetenskapshandboken.

Sajter som presenterar den senaste forskningen

  • Forskning & Framsteg - Sök bland artiklar (1990-) i den populärvetenskapliga tidskriften Forskning & Framsteg som skriver om aktuella forskarrön. Ofta men inte alltid finns hela artikeln att läsa.
  • Forskning.se - Webbplats med information om svensk forskning.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 september 2019