Fusk

Katedralskolan ser mycket allvarligt på fusk. Ertappas Du med fusk, betyder det att den kurs eller del av kurs som berörs av fusket inte kan beaktas vid den slutliga bedömningen av Dina prestationer inom kursen. Det kan beroende på kursens utformning och längd innebära en betygssänkning eller att betyg inte alls kan sättas.

Gemensamma regler vid prov:

  • Utöver väskor och böcker är det viktigt att pennfodral, mobiler och MP3-spelare lämnas på podiet eller vid någon av utgångarna.
  • På bänken ska det endast finnas penna, suddgummi, miniräknare och eventuellt litteratur/tabellsamlingar som är tillåtna.Lärare bör kontrollera tabellsamlingar och tillåten litteratur.
  • Lärare och/eller skrivvakter kan göra stickprovskontroller av händer och armar.
  • Innan provet delas ut påminner läraren/skrivvakten om att det är sista chansen att lämna ifrån sig sådant som kan komma att betraktas som fusk. 
  • Vid individuella prov tillämpas ovanstående punkter.

 Påföljder vid fusk:

  • Samtal med mentor, vårdnadshavare och eventuellt rektor.
  • Provet ogiltigförklaras, beaktas ej vid den slutliga bedömningen av kursen.
  • Försök till fusk innan provet har delats ut ska inte få någon påföljd.
  • Vid muntligt fusk måste tydliga bevis finnas.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 maj 2016