Likabehandlingsplan

Alla har rätt att må bra i skolan. På Katedralskolan är det nolltolerans mot kränkning elev-elev, elev-personal eller personal-elev. Skolans ledning och all personal tar avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Ramar

Sedan 1 janurari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk, diskrimineringslagen och skollagen kapitel 14a.

Trakasserier och kränkningar kan vara fysiska, tex slag, hårda tag, fasthållning, misshandel. Verbala, tex hot, förolämpningar, öknamn. Psykosociala, tex utfrysning, ryktesspridning, sexuella. Text och bildburna, tex klotter, brevlappar, e-post, sms och sociala medier.

Åtgärder

När en elev känner sig illa behandlad är det viktigt att någon vuxen på skolan informeras.

All personal som får kännedom om att någon elev känner sig kränkt ska agera aktivt och omedelbart i situationen. Skolledningen och elevhälsoteamet ska informeras och i nästa steg utreda situationen och bedöma om åtgärdsprogram ska upprättas. Allt dokumenteras.

 

Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019.pdf

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 april 2019