Hoppa till huvudinnehåll

Katedralskolans mobilpolicy

På Katedralskolan har vi en mobilpolicy.

Mobilpolicy

  • Mobiltelefonen ska ställas i mobilförvaringslåda, vara undanstoppad och avstängd eller i flygplansläge under lektion/samling.
  • Det är inte tillåtet att filma, spela in eller fotografera elever eller personal utan deras aktiva medgivande.
  • Om mobilen tas med vid examination skall den vara avstängd och förvaras i mobilförvaringslåda.

Användning av mobiltelefoner på lektioner är tillåten endast:

  • Om läraren instruerar eleverna om att använda mobiltelefon som en del av undervisningen
  • Om elev(er) har behov av mobiltelefon i undervisningen som extra anpassning eller särskilt stöd
  • Om lärare/rektor tillåter enskild elev av andra skäl att använda mobiltelefon

Åtgärdstrappa om ovanstående inte efterföljs:

  • Rapport till mentor
  • Vid upprepad icke tillåten användning av mobiltelefon informerar mentor vårdnadshavare
  • Om problemet kvarstår informerar mentor rektor för eventuella vidare åtgärder

 

Version uppdaterad 2022-08-15

Senast uppdaterad den 20 februari 2023

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: