Hoppa till huvudinnehåll

Katedralskolans mobilpolicy

På Katedralskolan har vi en mobilpolicy.

Mobilpolicy

  • Mobiltelefonen ska ställas i mobilförvaringslåda, vara undanstoppad och avstängd eller i flygplansläge under lektion/samling.
  • Det är inte tillåtet att filma, spela in eller fotografera elever eller personal utan deras aktiva medgivande.
  • Om mobilen tas med vid examination skall den vara avstängd och förvaras i mobilförvaringslåda.

Användning av mobiltelefoner på lektioner är tillåten endast:

  • Om läraren instruerar eleverna om att använda mobiltelefon som en del av undervisningen
  • Om elev(er) har behov av mobiltelefon i undervisningen som extra anpassning eller särskilt stöd
  • Om lärare/rektor tillåter enskild elev av andra skäl att använda mobiltelefon

Åtgärdstrappa om ovanstående inte efterföljs:

  • Rapport till mentor
  • Vid upprepad icke tillåten användning av mobiltelefon informerar mentor vårdnadshavare
  • Om problemet kvarstår informerar mentor rektor för eventuella vidare åtgärder

 

Version uppdaterad 2022-08-15

Senast uppdaterad den 14 oktober 2022

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: