Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar

Sök bland frågor och svar

IB är ett alternativ för dig som vill fokusera på de ämnen du är mest intresserad av. På IB-programmet läser du sex ämnen, vilket är betydligt färre än på de nationella programmen. Detta innebär att du verkligen får tid och möjlighet att fördjupa dig, och på så sätt få god förståelse och goda kunskaper i de ämnen du valt. Du blir naturligtvis också mycket skicklig i engelska eftersom du har engelska som arbetsspråk i tre år. Elever som har svenska som modersmål får ett Bilingual Diploma, d v s betraktas officiellt som tvåspråkiga.

Ja! Om du är studiemotiverad och intresserad av internationella frågor kan IB-programmet vara en utbildning som passar dig. Under det första året (IB1) förbereds du för IB-programmet, som är tvåårigt, och får träna din engelska. Om du känner dig osäker är du alltid välkommen att ta kontakt med oss, eller komma till Katedralskolan och hälsa på. Vill du göra studiebesök är det möjligt under vecka 5, kontakta din syv, IB-koordinator Jonathan Lowery eller vår syv Jennie Wallin.

Erfarna IB-lärare och före detta IB-elever menar att man inte behöver vara "extrasmart" för att gå på IB-programmet. Men eftersom det är ett universitetsförberedande program krävs det att du är studiemotiverad och beredd att satsa på ditt skolarbete.

När vi antar elever till IB-programmet sammanväger vi elevens betygspoäng från högstadiet och resultatet från våra inträdesprov i engelska och matematik. Det är därför svårt att ge ett rakt svar på frågan. Som vid annan antagning gäller också att den slutgiltiga antagningspoängen beror av hur stor konkurrens det blir om varje plats, d v s hur många som söker. Hittills har vi kallat till våra tester elever som har 220 p och uppåt.

Det viktigaste om du vill gå IB är att du är studiemotiverad och intresserad. Under det förberedande året IB1 får du sedan möjlighet att träna på att använda engelska som arbetsspråk.

Du är välkommen att ta kontakt med oss. Sök vår studie- och yrkesvägledare Jennie Wallin (013-207048) eller vår IB-koordinator Jonathan Lowery (013-207500).

Vi har Öppet hus i början av november (se annons i pressen och på vår hemsida) då föräldrar och elever är välkomna att träffa lärare, elever, skolledning m fl.

Nej. Det kostar ingenting för den enskilde eleven att gå IB-programmet hos oss. Elevernas skolgång finansieras med hjälp av skolpeng från elevens hemkommun samt med statsbidrag. Betr. resekostnader får elever som går på Katedralskolan och som har längre än 6 km till skolan resebidrag i form av buss- eller tågkort. Elever som bor så långt ifrån skolan att det blir svårt att pendla kan ansöka om inackorderingstillägg hos sin kommun.

Huvudansvaret för att skaffa boende har eleven med förälder. Skolan kan dock hjälpa till med att förmedla kontakt med hyresvärd och bostadsbolag.

Vi tror att detta ger en mer rättvisande bild av elevernas kunskaper än bara betyg. Under vårterminen kommer främst de som sökt IB i första hand att kallas till antagningsprov i matematik och engelska. Dessa äger rum på Katedralskolan under mars månad. Provresultat och skolbetyg avgör sedan om du blir kallad till intervju i maj månad. Intervjuerna hålls i grupp och handlar t ex om din studieteknik hittills, vad du vet om och vill med IB-programmet etc. Kort sagt, vi vill lära känna dig lite bättre - och du oss.

IB-programmet är krävande, liksom andra högskoleförberedande program om man vill ha goda betyg. Naturligtvis är det viktigt att du som IB-elev är motiverad, vill lära dig nya saker och tycker det är spännande att läsa samma kurser som kamrater i hela världen. Just detta att det är samma kurser och examination gör att skrivuppgifter måste skickas till examinatorer över hela världen som ju sätter betygen. Dessa deadlines, d v s sista datum för inlämning, måste alltid respekteras förstås.  Förutom studieintresse är det därför viktigt att "lära sig studera" på ett effektivt sätt. Vi försöker hjälpa och stötta våra elever i deras studier. Varje elev har också en egen mentor som stöd.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 augusti 2016