Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

IB ordlista

Ord och begrepp som ofta förekommer på IB-programmet

Består av två par texter som eleven inte har sett tidigare. Varje par har ett gemensamt tema. Eleven ska jämföra texterna och skriva en utförlig analys (commentary). Standard Level-elever får stödfrågor som de kan använda som vägledning.

En längre forskningsuppgift som varje elev utför och redovisar skriftligt i en rapport på max 4000 ord. Eleven väljer det ämne han/hon vill göra sin EE i. Arbetet pågår under de två IB-åren (IB2och IB3) och ger utmärkt förberedelse för vetenskapligt skrivande på universitetsnivå. Eleven får handledning och stöd i arbetsprocessen av en "supervisor" d v s en för ämnet kvalificerad lärare. Extended Essay bedöms av extern examinator.

Uppgiften (provet) ska skickas iväg till IBO:s examinatorer och det är de som sätter slutbetyget.

Slutprov i maj år 3. Alla sex ämnena examineras under tre veckor.

Ett samarbete mellan de tre naturämnena (Group 4: Biology, Chemistry och Physics). Eleverna ska planera och genomföra ett projekt som ska betygsättas av läraren och sedan skickas till IBO för översyn.

Av de sex ämnena ska tre läsas på Higher Level och tre på Standard Level. Rekommenderat timtal för större grupper är 240 resp. 150 timmar.
I undantagsfall ("extraordinarily able students") kan man få ha 4 HL eller få lägga till ett sjunde ämne. Detta ska ske i samråd med IB-koordinatorn.

Uppgiften betygsätts av läraren i ämnet innan den skickas iväg till IBO:s moderatorer för slutgiltig bedömning enligt IB:s internationella standard.

Betyder Internationell Studentexamen. Programmet som leder till denna heter the International Baccalaureate Diploma Programme och arbetsspråket är engelska, franska eller spanska. Examineringen på norra halvklotets IB-skolor sker under tre veckor i maj i slutet av år 3 (IB3). Eftersom IB-programmet är tvåårigt och förutsätter 10 års skolgång, har länder med 9-årig grundskola lagt till ett förberedande år, IB1.

"Övningsexamen". Ett sätt att förbereda eleverna för slutexamen i trean. Redan i IB2 genomförs enstaka mock exams i många ämnen. I mars i IB3 får eleverna under två veckor gå upp i examen i sina sex ämnen under samma förhållanden som vid slutexamen.

Flervalsfrågor där man svarar genom att kryssa för rätt alternativ. Finns på slutproven i biologi, fysik och kemi.

Valfria delar av kursen. Ett visst antal måste läsas. I en del kurser, t ex språk, är vissa options obligatoriska.

Muntlig examen i språk. Dessa består oftast av två delar, en del där betyget sätts av läraren och en del där eleven spelas in på band som sedan skickas till IBO för moderering av det föreslagna betyget.

Eleven får ett antal källor att läsa igenom och ska sedan besvara frågor med hjälp av källorna. Provtiden för detta är oftast en timme.

Obligatoriska delar av kursen. I lektionsarbete kan "topic" helt enkelt betyda "debattämne".

World lit eller WLA) Analyserande uppsatser (två på HL, en på SL) som skrivs under kursen i Language A1 och ska bestå av 1000-1500 ord. De skickas till IBO:s examinatorer för betygssättning.

WT) Två alster av många, som skrivs under kursen i English A2, väljs ut och skickas till IBO-examinator för bedömning. De ska bestå av sammanlagt 1000-1500 ord och vara baserade på olika options. Genom WT demonstrerar eleven sin förmåga att använda olika stilarter, t ex tidningsspråk, debattartikel, formellt brev, novell, dikt etc.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 augusti 2016