Särskilt stöd

Den som av fysiska, psykiska eller av andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling skall få detta i gymnasieskolan. Stödet skall utformas med hänsyn till elevens egna behov och förutsättningar.

Stöd erbjuds av specialpedagoger i språk-, läs- och skrivutveckling samt studiehandledning.

Specialpedagog Maria Lindersson och Bennie Zetterström samarbetar med lärararbetslag, elevhälsoteam och bibliotek för elever i behov av särskilt stöd.

De kartlägger elevers behov av stöd främst genom lästester, kartläggande samtal och deltagande observation.

Specialpedagogerna arbetar förebyggande genom att undervisa om betydelsen av goda läsvanor, en god lärandemiljö, goda relationer och studievanor både enskilt och i klass. Specialpedagogerna undervisar också utifrån lärares och elevers önskemål och behov inom området språk- läs – och skrivutveckling samt studiehandledning. Den enskilda undervisningen bygger på elevens egen vilja att ta emot stöd och hjälp och utgår från elevens starka sidor.

Elev och förälder kan kontakta någon specialpedagogerna direkt eller via mentor.

Maria Lindersson
013-20 77 35

Maria.Lindersson@linkoping.se

Bennie Zetterström

Bennie.Zetterstrom@linkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 april 2016