Internationellt

Skolan har genom väl etablerade utländska kontakter sedan en lång tid en tydlig internationell profil med elev- och lärarutbyte med Tyskland, Frankrike, England, Finland och Spanien. Hösten 2001 startades IB-utbildning som leder till internationell studentexamen, The IB Diploma.

Flaggor

 

Deutsche Sprachdiplom

Katedralskolan i Linköping erbjuder elever i Tyska att avlägga prov för Deutsche Sprachdiplom. Detta är ett internationellt känt diplom som ger möjlighet till både studier och arbete i länder som Tyskland, Österrike och Schweiz 

http://www.deutschessprachdiplom.eu/

Cambridge Certificate in Advanced English

Inom ramen för den valbara kursen Engelska 7 (C) erbjuds år 3-elever en introduktion av Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) och dess provdelar. Vissa  förberedelser ingår också i kursen. 

Examinationerna genomförs i regel i mitten av juni varje år, arrangeras av Folkuniversitetet och bekostas av eleven själv.

For more than a decade, students and staff of Katedralskolan have travelled to England for one week in October. Apart from working with their projects in the national Project Work course, students have the opportunity of getting a glimpse of British life and culture, as well as improving their English as part of the optional English 7 course. 

After having travelled to Scarborough in North Yorkshire for several years, the trip of 2008 went to Chester in the county of Cheshire, south of Liverpool in the west of England. Chester was founded by the Romans 2000 years ago and, among other things, boasts Britain’s most complete city walls, a medieval cathedral and the unique Victorian black and white architecture that is typical of Cheshire. The trip also included a visit to Liverpool where students and staff enjoyed Liverpool’s bustling city life as well as a guided bus tour and optional museums such as Liverpool Tate and The Beatles Story, before departing from Liverpool John Lennon Airport. 

Katedralskolan’s newest international link is Formby High School, just north of Liverpool (Merseyside) in England. In 2008 students studying the English 7 course in combination with Project Work visited Formby High School for one day and experienced what life is like at a British Sixth Form College. In the evening performing arts students from Formby High School gave an impressive performance of Shakespeare’s tragedy Macbeth. In the future we are hoping to welcome students and staff from Formby to Linköping and Katedralskolan, as well as visit Formby again.

Sedan många år har Katedralskolan ett elev- och lärarutbyte med Joensuun yhteiskoulun lukio, ett gymnasium i Linköpings finska vänort Joensuu. Detta utbyte har inneburit och betyder fortfarande mycket värdefulla kontakter mellan två skolor med ett likartat studieutbud. Inte minst inom de sportsliga och estetiska områdena har våra båda skolor kunnat ge varandra minnesvärda upplevelser. På lärarsidan har ofta nya pedagogiska modeller presenterats och diskuterats.

Katedralskolan har sedan 1995 ett utbyte med en gymnasieskola i Landerneau, Bretagne. 

Varje år reser en grupp elever och lärare i kursen franska steg 5 -” Landerneaukursen ”-  till vår värdskola, Lycée de l’Elorn. Resan till Frankrike utgör för våra elever en del av kursen och eleverna genomför vissa delar av kursens arbete på plats i Landerneau under en vecka i oktober. På våren kommer en grupp franska elever och lärare till oss. 

Eleverna är inkvarterade i värdfamiljer under sin vistelse. De deltar i den franska skoldagen tillsammans med sina värdar, gör studiebesök och genomför intervjuer på olika företag och institutioner. Vi utnyttjar givetvis tillfället för att fördjupa kunskaperna om fransk kultur och den region vi besöker. 

Eleverna i Franska steg 5 gör ett jämförande arbete (obligatoriskt i steg 5) och har även möjlighet att knyta sitt projektarbete till kursen.

Katedralskolans utbyte med Spanien började år 2000. Under ett antal år gick resorna till en gymnasieskola i Bilbao men sedan 2008 sker utbytet med IES Pedro de Luna , som ligger i Zaragoza, huvudstad i Aragonien i nordöstra Spanien.

Varje år åker en grupp elever i spanska steg 5 tillsammans med sina lärare till Spanien en vecka i oktober. De spanska eleverna gör sitt besök i Linköping under våren. Besöken ger rika möjligheter till att lära känna landets kultur och det vardagliga livet, eftersom eleverna bor i värdfamiljer under besöket.

Återkommande programinslag vid utbytet är lektionsbesök och utflykter i närområdet. Dessutom gör eleverna studiebesök och intervjuer för sina olika projekt där de jämför olika aspekter i länderna.

Sedan mer är fyrtio år tillbaka har Katedralskolan ett utbyte med Johanneum Gymnasium i Herborn, en liten pittoresk stad med knappa 20 000 invånare i förbundslandet Hessen. 

Inom ramen för utbytet besöker elever från Tyskland Katedralskolan en vecka på våren (Tyska steg 3). De tyska eleverna har läst svenska i Tyskland och får ofta öva sina språkfärdigheter för första gången hos sina värdfamiljer Linköping. 

Till hösten är det dags för de svenska eleverna att återgälda besöket. Eleverna i Tyska steg 4 är bor hos tyska värdfamiljer, tar del av undervisningen i den tyska skolan, går på studiebesök och åker på utflykt till Köln eller Frankfurt. Eleverna får rikliga möjligheter att öva tyska under veckan.

 

Katedralskolans övriga internationella verksamhet

Sedan 2010 har Katedralskolan en Skolambassadör för EU som pådrivare för den internationella verksamheten som främst finansieras med externa medel. Detta har bl.a. lett fram till två Comenius-projekt med elev- och lärarutbyten samt fortbildningsmedel till personalen.

Under läsåret 2016-2017 blev Katedralskolan medlem av Europaparlamentets Ambassadörsskoleprogram  (EPASP). Genom detta har skolan nu ett tjugotal Juniorambassadörer, som bl.a. bildat en elevförening för internationella relationer, Katedralskolans Juniorambassadörer (KJA).

Under tre dagar i september kommer 29 kommunalt anställda samhällskunskapslärare i Linköpings kommun att åka på studieresa till Bryssel för att på plats studera olika EU-institutioner.

Katedralskolan har erhållit Erasmus+-medel från EU till fortbildning och jobbskuggning (KA1) 2017-2019. Tretton lärare kommer att åka på fortbildningskurser till Storbritannien, Frankrike, Spanien och Malta, huvudsakligen på skollovstid. Tjugo nyckelpersoner ur personalen (skolledare, ämnesföreträdare och förstelärare) kommer att jobbskugga personalen på vår vänskola i Chester, Storbritannien, i oktober 2018. Det vi skall studera är ledarskapet i klassrummet, arbetsro, närvaro och språkintroduktion. Nedan följer projektets sammanfattning.

Katedralskolans Internationaliseringsplan är mångfacetterad.  Vi vill både satsa på jobbskuggning och på fortbildning av personal.  Jobbskuggningens syfte är att förbättra ledarskapet i klassrummet samt utveckla läs- och skrivinlärningen, inte minst hos nyanlända, genom att studera hur man arbetar på vår vänskola i Storbritannien.

Vi bedömer att dessa områden kan vara nycklar till att förbättra några av våra förändringsområden. I vår utvecklingsplan och preliminära bedömningspolicy är arbetsron i klassrummen, närvaron på lektioner och språkutveckling tre viktiga förändringsområden som vi bedömer ska leda till högre måluppfyllelse för våra elever. Vi har en ökande andel elever med icke nordiskt språk som modersmål.

Ett utvecklingsområde som vi också vill studera i Storbritannien är hur vi kan förbättra lärandet och därigenom nå högre grad av måluppfyllelse för eleverna genom att stärka språket. Vår plan är att våra pedagoger ska få studera ovanstående utvecklingsområden genom ett samarbeta med pedagogerna vid vår kontaktskola i Chester, Storbritannien.

Vår önskan är att skicka nyckelpersoner i form av skolledare, ämnesföreträdare och förstelärare till Storbritannien. Målsättningen är att vi har representanter från de olika ämnesinriktningarna för att få ett verkligt genomslag i hela personalgruppen, vilket torde förstärka förändringsprocessen och samarbetet mellan pedagogerna på hemmaplan.

Vidare vill vi fortbilda lärare som undervisar i/på moderna språk både vad gäller  språkkunskaper, realia och digital teknik. Allt detta för att vi vill uppnå våra mål i vår internationaliseringsplan och för att vår vision skall leva - "Tillsammans med dig verkar vi för att du har bästa möjliga förutsättningar att lyckas i framtiden".

Tillsammans med fyra andra skolor i Europa ansöker Katedralskolan om ett Erasmus+-medel (KA2) för elev- och lärarutbyte 2017-2020. De fyra andra skolor kommer från Maassluis (Nederländerna), Alès (Frankrike), Hatvan (Ungern) och Lamia (Grekland). Huvudsyftet med projektet är att tillsammans med organisationen Eco-schools skapa en app för att på ett långsiktigt sätt arbeta med hållbarhetsfrågor. Nedan följer projektets sammanfattning på engelska.

After completing a successful Comenius project 2013-2015, the five schools involved decided to continue their collaboration and develop a new project which would enable them to move towards even more sustainability in their schools and involve more staff and students.

We will work with the international EcoSchools association and focus on building an App for the Apple Store and Google play Store, which will be used by the 48 000 member schools worldwide since it will be implemented as a mandatory step in the ECO schools program. Schools will have to update this information once every year. This will allow Foundation Education Environment (FEE) to retrieve all data pertaining to actions carried out in favour of the environment and sustainability in order to gain insight into the environmental issues which schools face. Thus we will be able to change the behaviour of students and staff in a positive way. The App will be built within the project and a uniform way of working amongst the ECO school organizations will be created with space for each country to connect the way of working to the culture of the country.

During the project, five schools from Greece, Sweden, the Netherlands, Hungary and France will follow the seven step Eco Schools programme whilst the App is built, they will pilot the use of the App. They will contribute by giving feedback on the use of the App, the questionnaires within the ECO schools App and the process as a whole.  The number of students involved can stretch to the whole school in each country. To test the process and the App it is necessary to work transnationally, since the process and App will be used worldwide. A salient detail is that Hungary will start as a first ECO school, since their country does not yet have an ECO schools organization and they will start it within this project.

Long term benefits will be that each school will acquire a more positive and active approach and this will be disseminated via staff, parents and the local communities. The EcoSchools association will have a valuable and efficient tool for monitoring progress of member schools. Students who participate will be culturally stimulated and this will influence them in their outlook on a European level.

Central Baltic Enterprise without Boarders (CBEwB) är ett EU-projekt som pågår mellan 2015 till 2019. Katedralskolan deltar för första gången 2017-2018. Syftet är att förbättra och utveckla entreprenörskap i utbildningen i Estland, Lettland, Finland (inklusive Åland) och Sverige. Projektet har uppkommit för att skapa ett fördjupat och internationellt perspektiv i entreprenörskapsutbildningen. En viktig del av projektet är att stärka banden och erfarenhetsutbyte mellan några av våra närmsta grannländer. Inom ramen för projektet kommer lärare och elever att träffas, utveckla idéer, samarbeta och starta företag under ett läsår. 

Sedan hösten 2014 har Katedralskolan ett kontaktutbyte med Skola No 13 i Nanjing, Kina (f.d. huvudstaden). De har varit hos oss en gång och vi har varit där två gånger. Kontakterna håller nu på att utvecklas till ett fördjupat utbyte, främst kring lärarfortbildning, då vi skall visa på olika pedagogiska specialiteter genom s.k. demonstrationslektion. Det är planerat att kineserna besöker oss under oktober 2017, och att vi gör återbesök under våren 2018, med efterföljande utvärdering. På sikt hoppas vi att utbyte även kommer att gälla för elever.

Varje år sedan 2002 har Katedralskolan arrangerat FN-rollspel. Numera äger rollspelen oftast rum i slutet av mars. Det brukar vara c:a 150 elever som under tre dagar deltar i spelen. Under åren har elever från Kungshögagymnasiet, Mjölby, Berzeliusskolan och Folkungaskolan deltagit. 2017 års rollspel behandlade fem konfliktområden. Dessa var; Handel med livsmedel och handelshinder, Syrien och IS, Israel/Palestina, Jämlikhet – abort och HBTQ, Mänskliga rättigheter – yttrande-, religions- och asylrätten.

 

 

    

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 maj 2017