Katedralskolans föräldraförening

Välkommen till Katedralskolans föräldraförenings sida! Här kan du läsa mer om oss och se protokoll från våra möten. Här finns också blankett för att ansöka om bidrag från elevföreningen.

Hej föräldrar till elever på Katedralskolan 2019/2020!

Föräldraföreningen vid Katedralskolan i Linköping har gamla anor. Skolan grundades 1627 och är därmed Sveriges näst äldsta gymnasieskola. Föräldraföreningen har funnits sedan 60-talet. Det tycker vi är något att vara stolta över!

Föräldraföreningen har som syfte att främja elevverksamheten vid skolan. Verksamheten består bland annat av att: ekonomiskt stödja de olika elevföreningarna som är verksamma på Katedralskolan, lämna bidrag till verksamhet som kommer alla elever till godo, bjuda in elever från skolans vänorter vid deras besök i Linköping på en enkel måltid tillsammans med sina svenska värdar, och varje år skänka ett smycke till skolans Lucia.

Elevföreningar och enskilda elever är välkomna att lämna in ansökningar till föräldraföreningen som vid sina styrelsemöten beslutar om eventuella bidrag och dess storlek. Verksamheten finansieras endast av medlemsavgifter.

Medlemsavgiften för tre år är 200 kr – du kan sätt in pengarna på bankgiro 142-2070. Eller swishinbetalning på nummer 123 685 06 63. Ange barnets namn och klass.

Kontakta oss om du är intresserad av att delta i styrelsen/valberedningen

Ditt medlemskap är viktigt! Har du frågor? Kontakta gärna ordförande Anders Sjökvist  mailto:askebacken@gmail.com  070-751 49 81

Fler uppgifter om föräldraföreningen finns på http://www.linkoping.se/sv/Skola-barnomsorg/Gymnasieskola/Kommunala-gymnasieskolor/Katedralskolan/Information-till-elever-och-foraldrar/Foraldrarforeningen/

 Med vänlig hälsning Styrelsen för Katedralskolans föräldraförening.

Protokoll föräldraföreningen

Senast uppdaterad den 6 november 2019