Ombyggnation Katedralskolan

Katedralskolans ventilation skall uppgraderas till de miljökrav som ställs idag. Detta är ett förhållandevis stort projekt. Det innebär att arbete kommer att pågå under terminstid och under alla lov fram till och med sommaren 2021.

Tidsplan

Rent praktiskt innebär det att skolans ventilation byggs om i etapper och delar av skolans stängs av i omgångar. Arbetet börjar vecka 43 med ombyggnation av norra delen av skolan. Denna etapp pågår till och med sommaren 2020.

Praktisk information

Salar och arbetsrum i norra delen flyttas om till andra delar av skolan och till ersättningslokaler i form av paviljonger. Dessa är redan på plats på skolområdet. Byggentreprenörernas materialupplag och manskapsbodar kommer att finnas i inhägnat område inom skolområdet. In- och uttransporter sker med följeslagare.

Byggsamordnare

För att underlätta samarbetet med byggentreprenörer och fastighetsägare har skolan en egen byggsamordnare, Svante Grundberg, som deltar i planeringsmöten gällande ombyggnationen. Han är också kontaktman när det gäller frågor rörande ombyggnationen.

Telefon byggsamordnare 013-26 20 22

Vi kommer att uppdatera informationen på denna sida kontinunerligt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 september 2019