Särskilt stöd

Katedralskolan erbjuder stöd i alla kurser där eleven behöver det.

Alla lärare på Katedralskolan ger som en del i tjänsten stöd i aktuella kurser. Bästa sättet att få direktkontakt med respektive lärare är via e-post .

Varje onsdag mellan 14.30 och 17.00 erbjuds Mattestuga med Katedralskolans lärare i sal 433. Du är varmt välkommen oavsett program och årskurs.

 

Tisdag och torsdag 17.00 - 19.00 finns Mattecentrum på Katedralskolan i sal 220.
På måndagar finns Mattecentrum på Berzeliusskolan, kl 17-19 sal A207

Varmt välkommen.

Modersmål kan läsas som individuellt val, ersätta undervisning i andra språk än svenska och engelska eller läsas som utökat program (utanför timplanen).

Förutom att utveckla kunskaperna i det egna språket syftar modersmålsundervisningen till att hjälpa eleverna att få en stark självkänsla och utvecklas till tvåspråkiga individer. Ämnet ger dessutom kunskaper om det forna hemlandets kultur och samhällsskick och hjälper eleverna att följa utvecklingen i hemlandet.

För mer information, kontakta någon av våra studie- och yrkesvägledare.

Senast uppdaterad den 17 januari 2017