Sjukanmälan

Sjukdom skall anmälas till skolans telefon 26 26 26 före klockan 12. Inte bara 1:a dagen utan alla dagar i en längre sjukfrånvaro ska anmälas.

Måste Du på grund av sjukdom gå hem under skoldagen, ska Du fylla i en blankett och lägga i brevlådan som finns i korridoren på plan 300, på höger sida mellan expeditionen och SYV.

Om Du på grund av sjukdom missar ett prov och önskar göra omprov måste Du före det ordinarie provtillfället även kontakta den lärare som är ansvarig för provet. Läraren avgör om Du ska göra omprov.

Vid långvarig sjukdom bör skolsköterska informeras.

Sjukfrånvaro kan ni även registrera i Skola 24.

Senast uppdaterad den 19 augusti 2016