Hoppa till huvudinnehåll

Kommunen satsar på Idrottsgymnasium

Tidigare publicerad 15 juni 2022 på linkoping.se/ nyheter:
Kommunen har beslutat att starta Linköpings idrottsgymnasium i Kunskapsgallerians lokaler från och med läsåret 2023/24.

 

Elever som vill kombinera sin gymnasieutbildning med idrott ska framöver ges bättre förutsättningar att kunna stanna i Linköping under sin gymnasietid och vara kvar och utvecklas i en idrottsanpassad studiemiljö. Det beslutet togs under onsdagens sammanträde i bildningsnämnden.

Till grund för beslutet ligger en utredning om förutsättningarna för att införa ett idrottsgymnasium i Linköpings kommunala gymnasieskola, som nämnden gett utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram.

– Idrottsgymnasiet stärker Linköping som idrottsstad och ger också möjligheter för elever att kombinera idrott med studier vilket är bra för både lärandet och individen. Idrotten har även en integrerande faktor, genom att inrätta ett idrottsgymnasium kommer elever från olika bakgrund och miljöer kunna mötas i större utsträckning, säger Åsa Wennergren (L), ordförande bildningsnämnden.

Programutbud

Bildningsnämnden fattade beslut om att Linköpings idrottsgymnasium ska erbjuda följande program och inriktningar till årskurs 1 läsåret 2023/24:

  • Barn- och fritidsprogrammet, inriktning fritid och hälsa samt pedagogiskt och socialt arbete
  • Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi
  • Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap
  • Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap

Valbara kurser

För att möta elever som vill ha mer idrott och rörelse i skolan såväl som de ungdomar som vill specialisera sig inom en grenspecifik idrott kommer Linköpings idrottsgymnasium erbjuda valbara nivåer av idrottsutövande enligt följande nivåer:

  • Träning och hälsa (200 poäng) – för de elever som gillar och träna och idrotta. Eleverna kommer erbjudas ett allsidigt utbud av idrotter så väl som ökad kunskap inom träning, kost och hälsa i kombination med sina gymnasiestudier.
  • Lokal idrottsutbildning (300 poäng) – för de elever som utövar en idrott på fritiden och vill kombinera detta med sina gymnasiestudier.
  • Nationell idrottsutbildning (400 poäng) – för de elever som vill nå nationell elit inom sin idrott och kombinera med sina gymnasiestudier.

Idrotter som erbjuds på skolan

Linköpings idrottsgymnasium kommer att ha en kontinuerlig samverkan med föreningslivet i syfte att möta ungdomars efterfrågan i skolans utbud av idrotter och profileringar. Inför hösten 2023 planeras följande idrotter att erbjudas vid skolan:

  • Träning och hälsa (ingen grenspecifik idrott)
  • Lokal idrottsutbildning (LIU) inom fotboll, simning, golf och eventuellt gymnastik
  • Nationell idrottsutbildning (NIU) inom ishockey, golf, konståkning och handboll

Senast uppdaterad den 13 oktober 2022