Hoppa till huvudinnehåll

Handlingsplaner

Trivselregler på S:t Lars gymnasium läsåret 22/23

 1. Bidra till en välkomnande miljö för alla på skolan.
 2. Var trevliga mot varandra. Hälsa gärna på varandra. 
 3. Bidra till arbetsro under lektionerna. 
 4. Ge gärna varandra hjälp och stöd i studierna. 
 5. Alla får vara med, ingen glöms bort. 
 6. Visa förståelse för att människor är olika. 
 7. Skräpa inte ner i skolan och plocka undan efter dig. 
 8. Var rädd om skolans saker.
 9. Visa respekt för de omkring dig.

 

Övriga regler som gäller på S:t Lars gymnasium

På S:t Lars gymnasium har vi mobilfria lektioner

På S:t Lars gymnasium verkar vi för en nikotinfri skoltid. 

På S:t Lars har vi matfria lektioner.

 

 • Ta inte bilder, ljudupptagningar eller filma andra personer i skolan, utan deras medgivande
 • Spraya inte parfym i skolans lokaler
 • Använd inte hissen om du inte har tillstånd (tillstånd ges av rektor)
 • Rök/snusa inte i närheten av skolan
 • Ät eller öppna inte produkter som innehåller nötter, mandel eller jordnötter på skolan

Nikotinpolicy S:t Lars gymnasium

Nikotin är ett av vårt lands största hälsoproblem. Det är även ett globalt hållbarhetsproblem. Under gymnasietiden mer än fördubblas nikotinbruket bland ungdomar. Forskning har visat att skolans förhållningssätt till nikotin har stor betydelse för ungas eventuella nikotinbruk. Skolan kan genom att aktivt arbeta för en nikotinfri skoltid göra stor skillnad.
 

Vår vision

Vi på S:t Lars Gymnasium vill stödja våra elever till ett nikotinfritt liv. Vi arbetar därför för visionen Nikotinfri skoltid - en skoltid helt befriad från nikotin.
 

Vad är det vi gör?

Att arbeta för en nikotinfri skoltid innebär att vi aktivt arbetar för att uppnå en skolmiljö och skoltid som är befriad från nikotin, såväl gällande synlighet som bruk av nikotinprodukter*. I detta arbete bär alla, personal och elever, ett ansvar och alla har möjlighet att bidra. Extra viktiga är de bland personal och elever som själva brukar nikotin, som genom att låta bli att synliggöra sitt nikotinbruk kan bidra till att stödja arbetet. 
 

Varför gör vi det?

För att stödja våra elever att förbli nikotinfria. Genom att verka för en nikotinfri skolmiljö och skoltid minskar vi risken för att elever introduceras till nikotinprodukter och nikotinbruk i skolan. Vårt aktiva förhållningssätt stärker normen att vara nikotinfri vilket även ger ett skydd utanför skolan och under fritid. Arbetet för en nikotinfri skoltid är en del i vårt hälsofrämjande arbete med målsättningen att ge våra elever bättre livsförutsättningar, i enlighet med vårt kärnuppdrag som skola.
 
 
* Nikotinbruk/Nikotinprodukter - Avser rökning (cigaretter, pipa och e-cigaretter) och snusning (snus med och utan tobak). 

Senast uppdaterad den 27 februari 2023

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: