Elevenkäter 2018

Varje år besvarar samtliga elever i kommunala gymnasieskolor och deltagande fristående gymnasieskolor en elevenkät. Syftet med enkäterna är att elever, skolledning och personal ska ha möjlighet att veta hur eleverna bedömer sin skola.

Enkäterna är en del av skolornas eget kvalitetsarbete och används vid uppföljning och utveckling av skolornas verksamhet.


I enkäten fick eleverna svara på frågor inom områdena:

  • Övergripande
  • Lärare och bedömning
  • Undervisning
  • Bemötande/Likabehandling
  • Elevhälsa/Trygghet
  • Elevkår/Elevråd/Elevforum

Frågorna och vad eleverna tyckte, hittar du om du klickar på respetive skolas namn.

Om diagrammen

Det mörka strecket markerar det genomsnittliga värdet för respektive frågeställning.
Stapeln visar resultatet i form av index och längst till höger visas det exakta värdet med siffror. Index kan variera mellan 0 och 100, där 100 är det högsta möjliga värdet

Senast uppdaterad den 14 juni 2019