Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Elevenkät 2021

Varje år besvarar samtliga elever i kommunala gymnasieskolor och deltagande fristående gymnasieskolor en elevenkät. Syftet med enkäten är att elever, skolledning och personal ska ha möjlighet att veta hur eleverna bedömer sin skola.

Enkäten är en del av skolornas eget kvalitetsarbete och används vid uppföljning och utveckling av skolornas verksamhet.

I enkäten får eleverna svara på frågor inom områdena:

  • Övergripande
  • Lärare och bedömning
  • Undervisning
  • Digitalisering
  • Bemötande/Likabehandling
  • Elevhälsa/Trygghet
  • Elevkår/Elevråd/Elevforum

Frågor och svar på vad eleverna tyckte i årets enkät hittar du i tabellen nedan.
Index kan variera mellan 0 och 100, där 100 är det högsta möjliga värdet.

Elevenkät gymnasiet

Senast uppdaterad den 14 juni 2021