Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Reseersättning och inackorderingstillägg

Reseersättning

Elever i gymnasieskolan kan erbjudas reseersättning i form av läsårskort för den allmänna kollektivtrafiken fram till och med vårterminen det år som eleven fyller 20 år.

Reseersättning beviljas om färdväg (cykel- eller gångväg) mellan hem (elevens folkbokföringsadress) och skola är minst 6 km enligt de gränslinjer som fastställs för varje skola.

Är du osäker på avståndet mellan din bostad och skola?

Varje skola ansvarar för utdelning av läsårskort i början av höstterminen för alla elever som går i skola i Linköping. Respektive skola ansvarar också för de kort som kan vara aktuella i samband med APL (arbetsplatsförlagt lärande). Avståndet mellan bostad och skola kan mätas genom Linköpings kommuns webbtjänst nedan.

Mer information om reseersättning finns i dokumentet "Information om reseersättning i gymnasieskolan".

Har du frågor om busskort ska du kontakta respektive gymnasieskola.

Inackorderingstillägg

Elever som studerar på annan ort, och inte kan resa mellan studieorten och hemmet varje dag, kan ansöka om inackorderingstillägg. Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnader för boende på studieorten. Bidraget kan sökas om eleven studerar på kommunal eller landstings/regiondriven gymnasieskola.

Ansökan

Eleven ansöker varje termin. Regler för inackorderingstillägg finns i dokumentet Anvisningar för inackorderingstillägg på den här sidan.

Elev som går i kommunal eller landstings/regiondriven gymnasieskola ansöker hos hemkommunen.

Bidraget utgår inte för studier:

  • vid folkhögskola
  • vid fristående skola
  • vid riksinternatskola
  • vid utlandsstudier
  • om eleven är mottagen i andra hand

Eleven söker i dessa fall inackorderingstillägg via CSN (Centrala studiestödsnämnden).

Senast uppdaterad den 27 augusti 2020