Avlösarservice

Avlösarservice i hemmet är en rättighet enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Föräldrar till funktionshindrade barn/ungdomar behöver ofta hjälp med avlösning för att kunna koppla av eller för att genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i.

Vad är avlösarservice?

Avlösarservice i hemmet är en rättighet enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Föräldrar till funktionshindrade barn/ungdomar behöver ofta hjälp med avlösning för att kunna koppla av eller för att genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i.

Avlösning kan också vara en förutsättning för att föräldrarna ska kunna ägna sig åt det funktionshindrade barnets syskon. Föräldrarna får ett beslut om ett visst antal timmar avlösarservice utifrån sitt behov. Avlösning i hemmet bör kunna ges både som en regelbunden insats och i situationer som inte kan förutses.

Tillgängligheten är viktig och bör finnas under hela dygnet och samtliga veckodagar. Uppdraget som avlösare innebär att avlasta föräldrarna i barnets eget hem. Ersättning utgår för uppdraget.

För vem?

Insatsen avlösarservice i hemmet vänder sig till alla familjer med barn och ungdomar i åldern 0-21 år med särskilda behov som omfattas av LSS. Den erbjuds som en regelbunden insats och som hjälp vid akuta behov.

Avlösarservice kan ges under såväl dagtid, kvällar, nätter och helger. Avlastningens omfattning utreds och bedöms i varje enskilt ärende av en handläggare på Socialkontoret. Inom avlösarservice finns en samordnare som svarar för bokningar, personalintroduktion, schemaplanering och deltar vid upprättande/uppföljningar av utvecklingsplaner.

Vårdnadshavare ansöker om avlösarservice via Socialkontoret.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 januari 2018