Korttidstillsyn

Korttidstillsyn är en fortsatt fritidsverksamhet för funktionshindrade ungdomar över 12 år. Tillsynen ges före och efter skolan samt under skollov.

Målet för verksamheten är Trygghet och Självständighet. Med trygghet menas att ungdomarna ska känna sig trygga med sig själv och i gruppen. För att träna självständighet uppmuntras ungdomarna till att ta egna initiativ och ha inflytande i planeringen av verksamheten.

Viktigt är också att bli sedd som enskild individ och respekteras för den man är, samt respektera andra. Det sociala samspelet tränas dagligen i olika situationer och utvecklande aktiviteter. Ett bra bemötande och ett professionellt förhållningssätt hos personal är en viktig ledstjärna i arbetet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juli 2017