Ansökan och antagning 

Sök bland frågor och svar

För höstterminen 2018

Vi öppnar för utbildning den 22 maj i mån av plats. 

 

För vårterminen 2019

För ansökan till vårterminen 2019 öppnar vårt ansökningssystem den 15 oktober till och med den 30 november. Vi stänger ansökningssystemet 1 december till och med den 7 december. Vi öppnar återigen den 8 december till de kurser/utbildningar där det finns lediga platser. Så länge kurserna är sökbara på webben,så går det att söka – trots att datum för kursstart har passerat. Det innebär att du kan söka till en kurs under vårterminen fram till 21 juni.

 

 • Skapa ett användarkonto - Du behöver bara skapa konto första gången du söker. Du måste ha en e-postadress när du skapar ett konto.
 • Logga in på Webbansökan - Gör alla steg i ansökan och bifoga betyg och andra dokument som efterfrågas.
 • Avsluta med att skicka ansökan.
 • Under rubriken ”Min sida” kan du följa vad som händer med din ansökan.

    

Gå in på din webbansökan och välj Studieplan - Där kommer det att stå en anteckning vars betydelse du kan se här nedan:

 • Sökt: Kursen har inte  behandlats än
 • Under bearbetning: Din ansökan behandlas
 • Komplettering: Scanna/skicka omgående in betygskopior
 • Syv: Din ansökan behandlas av studie- och yrkesvägledare
 • Obehörig: Du är inte behörig att läsa den kurs du sökt till
 • Ej antagen: Orsaken kan vara att du redan har godkänt betyg, att du saknar förkunskaper, att du redan gått kursen en eller flera gånger eller att du sökt fler kurser än du kan bli antagen till.
 • Antagen: du är antagen till kursen förutsatt att tillräckligt många elever sökt kursen. Kursen startar bara om tillräckligt många personer har sökt till den. Utbildningsanordnaren skickar ut kallelse och information om kursstart.

Du är behörig att söka kommunal vuxenutbildning i Linköping:

 • från och med hösten du fyller 20 år, eller tidigare om du slutfört en 3-årig gymnasieutbildning med examensbevis/studiebevis.
 • om du saknar kunskaper i det som kursen innehåller 
 • om du har förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen
 • om du är folkbokförd i Linköpings kommun

Rätt till komvux. Information från Skolverket

Bifoga dina betyg i digital form i din webbansökan, helst som en pdf-fil, eller kom in med dem till oss på Nygatan 19 eller Skäggetorp centrum.

Du kan också skicka in dina betyg i efterhand till e-postadress jokt@linkoping.se

Vi kan inte behandla din ansökan förrän betygen kommit in.

Du som är folkbokförd i annan kommun än Linköping och vill läsa inom kommunal vuxenutbildning i Linköping kan inte söka via webbansökan.

Kontakta oss på telefon 013-20 55 00 eller via epost så skickar vi en ansökningsblankett som du ska lämna till din hemkommun för beslut om interkommunal ersättning för studier i Linköping.

Ansökan behandlas inte förrän den är påskriven av din hemkommun.

Du som har skyddad identitet ska inte använda vår webbansökan. Kontakta oss på telefon 013-20 55 00 eller via epost så skickar vi en ansökningsblankett som du tillsammans med dina betyg kan lämna in i ett förslutet kuvert. Eller så kommer du in till oss, för att få en blankett i handen.

Ansökningen behandlas sedan av en person på Antagningen på ett säkert sätt.

Om samtliga behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning inte kan tas emot till en utbildning, ska ett urval ske. Vid detta urval skall platsen/platserna i första hand ges till den som har kortast tidigare utbildning och som:

1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,

2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering,

3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller för planerat yrkesval. (Förordning (SFS 2011:1108) om kommunal vuxenutbildning)

Om du blivit antagen till en kurs och vill tacka nej så skickar du epost till oss där du anger namn, personnummer samt vilken kurs du vill tacka nej till.

Om det gått mindre än tre veckor från kursstart - så gör du en ny webbansökan, och skriver in att du önskar byta skola i rutan för övrig information.

Om det gått mer än tre veckor från kursstart så måste du först göra en ansökan, och sedan fylla i en bytesblankett. Där är det viktigt att du kan redogöra för hur du kommunicerat med den skola du går på. Att få byta skola efter tre veckor är ingen självklarhet - det ska finnas uppenbara skäl till detta. Det är rektor på Jobb- och kunskapstorget som antingen godkänner eller avslår din önskan om byte av skola. Vid ett byte av skola kontakta studie- och yrkesvägledare på Jobb- och Kunskapstorget.

Support inloggning

Skicka e-post till Support inloggning

E-post: utbfrontersupport@linkoping.se

Besöksadress: Apotekaregatan 13C (se karta)

Postadress: Linköpings kommun
Utbildningsförvaltningen
581 81 Linköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 maj 2018