Ansökan och antagning

Här kan du som är folkbokförd i Linköpings kommun söka kurser på grundläggande nivå, gymnasial nivå och yrkesutbildningar. Du kan även söka svenska för invandrare (sfi). Saknar du betyg från gymnasiet kan du komplettera med kurser för att få en gymnasieexamen. Du kan även komplettera med kurser för att få behörighet att söka till yrkeshögskola eller högskola.

Under sommaren kan det ta längre tid att få svar på mail och telefon. Mellan den 22 juli till den 2 augusti är e-post och telefon till Centrum för vuxenutbildning och studie- och yrkesvägledare stängd. 

Så här söker du

 • Skapa användarkonto, när du skapat ett användarkonto skickas ett lösenord till dig via e-post
 • Webbansökan, logga in med personnummer och lösenord
 • Välj ”Ansökan Vux” för att komma till kurser på grundläggande nivå, gymnasial nivå och yrkesutbildningar
 • Välj ”Ansökan Sfi” för att komma till svenska för invandrare (sfi)

 

Vanliga frågor

Nivåtest kan göras för att ta reda på vilken kunskapsnivå du ligger på i ett specifikt ämne. Du som sökande kan bli ombedd att göra ett nivåtest när antagningshandläggare av olika skäl har svårt att bedöma vilken nivå du ska studera på.

Du kan bli ombedd att göra ett nivåtest om du:

 • saknar betyg i ämnet eller har betyg F på kursen
 • om ett grundskolebetyg är ofullständigt
 • gymnasiebetyget är äldre än 8 år
 • gymnasiebetyget är från 2012 eller tidigare – och sökt kurs har stora förändringar i kursplaner och betygskriterier
 • om du redan gått kursen två gånger och fått F på kursen alternativt har avbrutit kursen
 • vill påbörja en yrkesutbildning i Linköping och inte har den formella behörighet som krävs för utbildningen

Har du redan gjort ett nivåtest behöver du vänta i 6 månader innan du kan få göra ett nytt nivåtest i samma ämne.

Du kan inte själv anmäla dig till ett nivåtest. Är du osäker på dina kunskaper i ett visst ämne kontakta studie- och yrkesvägledare på Centrum för vuxenutbildning. 

Man kan ofta mer än vad som syns i dokument som betyg eller intyg. Validering innebär en värdering av dina kunskaper och kompetenser som du skaffat dig genom studier eller samhällsliv och arbetsliv. Saknar du betyg eller intyg kan den skolan som du vill studera på erbjuda validering.

Du är behörig att söka kommunal vuxenutbildning i Linköping:

 • från och med hösten du fyller 20 år, eller tidigare om du slutfört en 3-årig gymnasieutbildning med examensbevis/studiebevis

 • om du saknar kunskaper i det som kursen innehåller 

 • om du har förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen

 • om du är folkbokförd i Linköpings kommun

Gå in på din webbansökan och välj Studieplan. Där kan du se vilken status din ansökan har.

 • Sökt -Kursen har inte behandlats än

 • Under bearbetning -Din ansökan behandlas

 • Komplettering -Scanna/skicka omgående in betygskopior

 • Syv -Din ansökan behandlas av studie- och yrkesvägledare

 • Obehörig -Du är inte behörig att läsa den kurs du sökt till

 • Studieplanering -Du uppmanas till att kontakta studie- och yrkesvägledare

 • Ej antagen -Orsaken kan vara att du redan har godkänt betyg, att du saknar förkunskaper, att du redan gått kursen en eller flera gånger eller att du sökt fler kurser än du kan bli antagen till.

 • Antagen -Du är antagen till kursen förutsatt att tillräckligt många elever sökt kursen. Kursen startar bara om tillräckligt många personer har sökt till den. Utbildningsanordnaren skickar ut kallelse och information om kursstart.

För vårterminen 2019

Det går att ansöka till vårterminens kurser så länge kurserna är sökbara i webbansökan.

För höstterminen 2019

Webbansökan är öppen mellan 15 april - 15 maj. 
Stängd mellan 16 maj - 22 maj.
Öppnar igen 23 maj till kurser i mån av plats.

Du kan bifoga dina betyg i digital form i webbansökan som en pdf-fil.  

Du kan också skicka in dina betyg i efterhand via e-post:

Du kan även lämna in dina betyg till receptionen på Jobb- och kunskapstorget, Nygatan 19 i Linköping.

Vi kan inte behandla din ansökan förrän betygen kommit in.

Du som har skyddad identitet kontakta oss på telefon 013-29 47 00

Telefontid:
Måndag - tisdag 10:30-11:30 14:00-15:00
Onsdag - torsdag 10:30-11:30

Vi skickar en ansökningsblankett. Du lämnar in din ansökan tillsammans med dina betyg i ett förslutet kuvert på Nygatan 19 i Linköping. Ansökningen behandlas sedan av en person på antagningen på ett säkert sätt.

Du som har skyddad identitet kan inte göra en webbansökan.

För att kunna göra en webbansökan behöver du vara folkbokförd i Linköpings kommun.

Är du folkbokförd i annan kommun kontakta oss via e-post så skickar vi en ansökningsblankett. Den lämnar du in till din hemkommun för beslut. Ansökan behandlas inte förrän den är påskriven av din hemkommun.

Om du blivit antagen till en kurs och vill tacka nej så skickar du e-post till oss där du anger namn, personnummer samt vilken kurs du vill tacka nej till.

Om samtliga behöriga sökande till kurser inom vuxenutbildning inte kan tas emot till en utbildning, ska ett urval ske. Vid detta urval ska platsen/platserna i första hand ges till den som har kortast tidigare utbildning och som:

 1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
 2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering,
 3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller för planerat yrkesval. (Förordning (SFS 2011:1108) om kommunal vuxenutbildning)
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 juni 2019