Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Betyg

Här kan du som har studerat på vuxenutbildning i Linköpings kommun beställa gymnasieexamen/slutbetyg eller utdrag ut betygskatalog. Gymnasieexamen/slutbetyg beställer du som har läst till en fullständig gymnasieutbildning. Du som har läst fristående kurser innan 1 januari 2020 kan beställa ett utdrag ur betygskatalogen här. För kurser som du påbörjat från och med 1 januari 2020 kontaktar du skolan direkt för betygsutskrift. Observera att du inte automatiskt får ut ditt betyg vid avslutade studier, utan behöver göra en beställning.

Beställning av betyg

När du har gjort en beställning av gymnasieexamen/slutbetyg eller utdrag ur betygskatalog skriver vi ut det och skickar hem originalbetyget till dig. Beställningen tar mellan två till tre veckor. Alla betyg förs även över till betygsdatabasen UHR (Universitets- och högskolerådet).

Betyg utfärdade innan 2012

Har du betyg som är utfärdade innan 2012 behöver du själv komplettera din ansökan med betyg till betygsdatabasen UHR (Universitets- och högskolerådet).

Möjligheten att ta ut ett slutbetyg förlängt

Har du samlade betygsdokument men inget slutbetyg? Regeringen har med anledning av coronakrisen beslutat att förlänga möjligheten att utfärda ett slutbetyg i ytterligare ett år. Sista dagen att ta ut ett slutbetyg är 1 juli 2021. 

Du som har läst kurser på vuxenutbildning i Linköpings kommun och har samlade betygsdokument har till den 1 juli 2021 möjligheten att hinna ta ut ett slutbetyg. För att få ut ett slutbetyg behöver du ha giltiga betygsdokument med tillräckligt många godkända kurser.

Är du osäker på hur många poäng du saknar för att få beställa ett slutbetyg kontakta studie- och yrkesvägledare på Centrum för vuxenutbildning.

Frågor och svar

Har du läst på grundskola eller gymnasium i Linköpings kommun kan du beställa betyg från Linköpings stadsarkiv. 

Gymnasieexamen

Om du påbörjade dina studier efter den 1 juli 2012 – antingen inom gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning så läser du mot en gymnasieexamen.

Slutbetyg

Har du påbörjat dina studier innan den 1 juli 2012 kan du räkna samman gymnasiekurser från tidigare gymnasieformer, då läser du mot ett slutbetyg. Kontakta studie- och yrkesvägledare på Centrum för vuxenutbildning för vad som gäller för just dina betyg.

Om du har läst kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning kan du beställa utdrag ur betygskatalog, som visar en sammanställning över de kurser som du läst.

Om du har läst kurser på Birgittaskolans vuxenutbildning eller Anders Ljungstedts gymnasium är det respektive skola som utfärdar ditt betyg.

För kurser som du påbörjat efter den 1 januari 2020, oavsett på vilken skola, kontaktar du din skola direkt för en betygsutskrift. Övriga betyg kan beställas här.

Du hittar information om bedömning av utländsk utbildning på Universitets- och högskolerådets (UHR) webbsida.

Den grundläggande behörigheten är gemensam för all högskoleutbildning i hela landet och fastställs av regeringen. Läs mer om grundläggande behörighet på Antagning.se

Senast uppdaterad den 13 januari 2021