Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om ansökan och antagning till kommunal vuxenutbildning i Linköping.

Ansökan

Du är behörig att söka kommunal vuxenutbildning i Linköping:

 • från och med 1 juli det år du fyller 20 år, eller tidigare om du slutfört en 3-årig gymnasieutbildning med examensbevis/studiebevis

 • om du saknar kunskaper i det som kursen innehåller

 • om du har förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen

 • om du är folkbokförd i Linköpings kommun

 • Du som har annat modersmål än svenska måste ha minst godkänd sfi (godkänd kurs D) eller motsvarande kunskaper i svenska (undantag för vissa yrkesutbildningar).

Om utbildningen du önskar läsa inte erbjuds i Linköpings kommun kan du ansöka i den kommun utbildningen finns.

 1. Gör ansökan i den kommun utbildningen finns, via deras webbsida eller ansökningsblankett.
 2. Skriv ut eller ladda ner ansökan från den kommun du söker till. Skicka sedan ansökan tillsammans med betyg till Centrum för Vuxenutbildning. 
 3. Centrum för vuxenutbildning beviljar eller avslår kostnaden för den sökta utbildningen i den mottagande kommunen, ett så kallat yttrandebeslut. Yttrandebeslutet skickas sedan av Centrum för vuxenutbildning till den mottagande kommunen för bedömning om eventuell antagning.

Med post:

Linköpings kommun
Utbildning och arbetsmarknadsförvaltningen
Centrum för vuxenutbildning
581 81 Linköping

Eller via e-post:

 1. Gör en webbansökan på Linköpings kommuns ansökningssida.
 2. Skriv ut din ansökan om önskade kurser i Linköping. Du hittar den i webbansökan under "Min sida" och fliken "Dokument"
 3. Lämna ansökan till din hemkommun, alltså den kommun där du är folkbokförd för beslut. Din hemkommun lägger sedan till ett yttrande beslut, där de antingen beviljar eller avslår kostnaderna för den kurs/utbildning du sökt.
 4. Beslutet skickas sedan till Linköpings kommun för bedömning om antagning. Bifoga även dina tidigare betyg.

Postadress:

Linköpings kommun
Utbildning och arbetsmarknadsförvaltningen
Centrum för vuxenutbildning
581 81 Linköping

OBS! Se till att få med alla dokument. Ansökan kommer inte att behandlas om det saknas uppgifter.

Du som har skyddad identitet kontakta oss på telefon 013-29 47 00

Telefontid:
Måndag - tisdag 11:00-12:00 14:00-15:00
Torsdag 11:00-12:00

Vi skickar en ansökningsblankett. Du lämnar in din ansökan tillsammans med dina betyg i ett förslutet kuvert till Centrum för vuxenutbildning, Badhusgatan 5. Ansökan behandlas sedan av en person på antagningen på ett säkert sätt.

Du som har skyddad identitet kan inte göra en webbansökan.

Från 1 juli 2012 är det inte möjligt att läsa om kurser som du redan har godkänt betyg i.

Möjligheten att göra särskild prövning för högre betyg finns kvar. Under anmälan till prövning hittar du mer information. Dessa genomförs hos olika skolor.

Läs mer om prövning här:

Antagning

 • Ja, om du har tidigare betyg ska du bifoga dem i din webbansökan som en pdf-fil.

 • Vi behandlar bara komplett ifyllda ansökningar med betyg.

Nivåtest kan göras för att ta reda på vilken kunskapsnivå du ligger på i ett specifikt ämne. Du som sökande kan bli ombedd att göra ett nivåtest när antagningshandläggare har svårt att bedöma vilken nivå du ska studera på.

Du kan bli ombedd att göra ett nivåtest om du:

 • saknar betyg i ämnet eller har betyg F på kursen
 • om ett grundskolebetyg är ofullständigt
 • gymnasiebetyget är äldre än 8 år
 • gymnasiebetyget är från 2012 eller tidigare – och sökt kurs har stora förändringar i kursplaner och betygskriterier
 • vill påbörja en yrkesutbildning i Linköping och inte har den formella behörighet som krävs för utbildningen

Du blir antagen till den nivå som nivåtest visar.

 

Har du redan gjort ett nivåtest behöver du vänta i 6 månader innan du kan få göra ett nytt nivåtest i samma ämne.

Du kan inte själv anmäla dig till ett nivåtest. Är du osäker på dina kunskaper i ett visst ämne kontakta studie- och yrkesvägledare på Centrum för vuxenutbildning. 

Man kan ofta mer än vad som syns i dokument som betyg eller intyg. Validering innebär en värdering av dina kunskaper och kompetenser som du skaffat dig genom studier eller samhällsliv och arbetsliv. Saknar du betyg eller intyg kan den skolan som du vill studera på erbjuda validering.

Om samtliga behöriga sökande till kurser inom vuxenutbildning inte kan tas emot till en utbildning, ska ett urval ske. Vid detta urval ska platsen/platserna i första hand ges till den som har kortast tidigare utbildning och som:

 1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
 2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering,
 3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller för planerat yrkesval. (Förordning (SFS 2011:1108) om kommunal vuxenutbildning)

Här finns mer information:

Centrum för vuxenutbildning mejlar dig ett antagningsbesked när ansökan är färdigbehandlad.

Du kan också logga in i din webbansökan för att se status på ansökan. Gå in på Min sida och vidare till Ansökan. 

Skolan kontaktar dig när du bilvit antagen.

Du får besked via mejl även om du inte blir antagen. Du kan även logga in på din webbansökan, välja Min sida, gå vidare till Ansökan. Där kan du också se vilken status din ansökan har.

Om du blivit antagen till en kurs och vill tacka nej, kontaktar du skolan som du blivit antagen till.

Alla utbildningar och kurser har fasta startdatum. För att se vilka startdatum som gäller, läs information under Viktiga datum för ansökan på sidan Ansökan och antagning.

 

Senast uppdaterad den 26 maj 2021