Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linköpings äldreomsorgslyft

Linköpings äldreomsorgslyft skapar förutsättningar för att kompetenshöja äldreomsorgens medarbetare genom utbildning på betald arbetstid. Nu kan du som är anställd inom äldreomsorgen anmäla ditt intresse för att studera till vårdbiträde eller undersköterska.

Så anmäler du ditt intresse

  1. Förankra med din arbetsgivare att du är intresserad av att studera
  2. Förbered kopior på tidigare utbildningar och betyg som kan bifogas till din intresseanmälan
  3. Anmäl intresse via E-tjänst eller fyll i blanketten ”Intresseanmälan till Linköpings äldreomsorgslyft – studier till vårdbiträde och undersköterska”. Om du väljer blankett skickar du in blankett och tidigare betyg via e-post. Skriv Linköpings äldreomsorgslyft i ämnesraden. Länk till e-post finns längre ner.

För att din intresseanmälan ska kunna behandlas behöver samtliga uppgifter vara ifyllda och eventuella betyg vara bifogade. 

När anmälan är inskickad kommer en studie- och yrkesvägledare kalla dig till ett möte för fortsatt vägledning inför utbildningen.

Intresseanmälan via e-tjänst

Intresseanmälan via blankett

Om du väljer att anmäla intresse via blankett skickas denna till:

Tider för kursstart och ansökan

Kursstarter och ansökningsperioder till Äldreomsorgslyftet hösten 2021 och helår 2022:

Kursstart 18 oktober 2021 (vecka 42)

Distanskurser nationella yrkespaketet vård och omsorg

  • Ansökan öppen 23 augusti- 12 september

Intresseanmälan till CFV där medarbetaren ges studie- och yrkesvägledning inför studierna bör ske senast den 1 september.

Kursstart 17 januari 2022 (vecka 3)

Närundervisning och distanskurser nationella yrkespaketet vård och omsorg

  • Ansökan öppen 11 oktober- 14 november

Intresseanmälan till CFV där medarbetaren kallas till studie- och yrkesvägledning inför studierna bör ske senast den 1 november.

Kursstart 28 mars 2022 (vecka 13)

Distanskurser nationella yrkespaketet vård och omsorg

  • Ansökan öppen 10 januari- 20 februari

Intresseanmälan till CFV där medarbetaren kallas till studie- och yrkesvägledning inför studierna bör ske senast den 1 februari.

Kursstart 6 juni 2022 (vecka 23) 

Distanskurser nationella yrkespaketet vård och omsorg

  • Ansökan öppen 14 mars- 17 april

Intresseanmälan till CFV där medarbetaren kallas till studie- och yrkesvägledning inför studierna bör ske senast den 4 april.

Kursstart  15 augusti 2022 (vecka 33)

Närundervisning och distanskurser nationella yrkespaketet vård och omsorg

  • Ansökan öppen 9 maj- 4 juni

Intresseanmälan till CFV där medarbetaren kallas till studie- och yrkesvägledning inför studierna bör ske senast den 23 maj.

Kursstart 24 oktober 2022 (vecka 43)

Distanskurser nationella yrkespaketet vård och omsorg

  • Ansökan öppen 22 augusti- 11 september

Intresseanmälan till CFV där medarbetaren kallas till studie- och yrkesvägledning inför studierna bör ske senast den 29 augusti

För mer information

Senast uppdaterad den 20 juli 2021