Kursinformation

Vem får studera SFI?

För att få studera SFI så måste du:

  • vara minst 16 år
  • vara folkbokförd i Linköping
  • ha svenskt personnummer

Om du är EU/ESS-medborgare eller medborgare i Schweiz ska du ha uppehållsrätt för arbete eller studier, och vara bosatt i Linköpings kommun. Du behöver inte ha svenskt personnummer. Bifoga kopia på pass eller legitimation till din SFI-ansökan.

Studieekonomi

Utbildningen i SFI är gratis. Du har inte rätt till studiestöd från CSN när du studerar SFI.

Betyg

Efter avslutad kurs (A-D) får du betyg.

Studietider

Du kan söka SFI på:

  • Dagtid - tre timmar fem dagar i veckan (15 timmar)
  • Kvällstid - två-tre timmar två kvällar i veckan (fyra-sex timmar)

Har du andra frågor om schematider, ansökan o.s.v. - kontakta Birgittaskolan 013-20 77 22

Who can study SFI?

In order to study the SFI, you must:
be at least 16 years
be registered in Linköping
• have a Swedish personal number

If you are an EU / EEA citizen or citizen of Switzerland, you have right of residence for work or study in Sweden, and are a resident of the municipality of Linköping. You must not have a Swedish personal identity number. Attach a copy of your passport or ID to your SFI application.

Study Economics

The training in the SFI is free. You are not entitled to student aid from CSN when you study SFI.

Rating

After completing the course (A to D) you get rating.

Study periods

You can search the SFI on:
Daytime - three hours five days a week (15 hours)
In the evening - two-three hours two nights a week (four-six hours)

Do you have other questions about the schedule times, application, etc. - Contact Birgittaskolan 013-20 77 22

Syllabus for Swedish Tuition for Immigrants

 

Yaa loo oggolyahay inuu dhigto SFI?

Haddii aad dooneysid inaa dhigatid SFI waxaa qasab ah in adiga:

  • ugu yaran jirtid 16 sano
  • kuu diwaangalisantahay inaad ku nooshahay Linköping
  • haysatid lambarka dhalashada oo Iswiidhan

Haddii adiga muwaadin ka tahay wadan kamid ah midowga yurub/wadamada yurub oo wada shaqeysto ama muwaadin wadanka Iswiserland, adiga waa haysataa ruqsadda deggenaanshada oo shaqo ama waxbarasho, iyo waa inaa ku nooshahay degmada Linköping. Adiga markaas ka u baahnid lambarka dhalashada oo iswiidhishka inaad haysatid. Ku soo lifaaq kobi oo baasaaboorka ama kaarka aqoonsiga foomka codsiga oo waxbarashada SFI.

Lacagta waxbarashada

Waxbarashada oo SFI waa bilaash. Adiga xaq ma ulahid lacagta waxbarashada ey bixiso CSN markaa dhiganeysid SFI.

Shahaado

Markaa koorso dhameysid (A ilaa D) adiga waxaa lagu siin shahaado.

Saacadaha waxbarashada

Adiga SFI waxaa soo codsankartaa:

  • Xilliga maalinta – saddex saacadood shan maalin isbuuci (15 saacadood)
  • Xilliga fiidka – labo-saddex saax labo fiid isbuuci (afar-lix saac)

Haddii aad dooneysid inaa su’aalo ka weeydiisid jedwalka, codsashada iyo wixii la mid ah – la soo xiriir Birgittaskolan 013-20 77 22

Manhajka waxbarashadaluqada iswidhishka loogu talagalay dadka ajnabiga

 

 

چه کسی حق دارد درکلاس زبان سوئدی برای مهاجرین شرکت کند؟

برای اینکه بتوانید درکلاس سوئدی شرکت کنید شما بایستی:

·         حداقل ۱۶ سال داشته باشید

·         درکمون لین شوپینگ ثبت شده باشید

·         دارای شماره شخصی سوئدی باشید

 

اگرتبعه منطقه اقتصادی اروپا و یا اتحادیه اروپا (EU/EES) و سوئیس هستید بایستی اجازه اقامت جهت کار یا تحصیل داشته، و ساکن کمون لین شوپینگ باشید. شما به داشتن شماره شخصی نیازی ندارید. به همراه فرم درخواست خود  یک کپی از پاسپورت یا کارت شناسایی را ضمیمه کنید.

 

بخش مالی تحصیلات

دوره زبان سوئدی برای مهاجرین رایگان است. در مدتی که زبان سوئدی برای مهاجرین  (SFI) میخوانید شما کمک هزینه تحصیلی ازمرکز پشتیبانی مالی تحصیلی ( CSN) دریافت نمیکنید.

 

کارنامه

پس ازپایان این دوره (A-D) مدرک آن را دریافت میکنید.

 

زمان های درسی

 

·         میتوانید برای این ساعت ها درخواست کلاس سوئدی بکنید:

·         کلاس روزانه ـ روزی سه ساعت پنج روز در هفته (۱۵ ساعت)

·         کلاس شبانه دو تا سه ساعت دو شب در هفته (چهار تا شش ساعت)

 

اگر چنانچه سؤالات دیگری درمود ساعات درسی، درخواست خود و غیره دارید با مدرسه بیرگیتّا (Birgittaskolan) با تلفن ۲۰۷۷۲۲ ـ ۰۱۳ تماس بگیرید.

برنامه تدریس

دوره آموزشی زبان سوئدی برای مهاجران

 

­. SFI  من يحق لةً الدراسة ال  

 يجب عليك..... SFI من اجل دراسة ال

•ان لا تقل عن 16 سنة

•Linköping ان تكون مسجل في مدينة

ان تكون حاصل على الرقم الشخصي. •

  اذا كنت مواطن في الاتحاد الأوربي/المنطقة الاقتصادية الأوربية او مواطن من سويسرا ومقيم في السويد او مدينة لينشوبنك    لأجل الدراسة او العمل لا تحتاج الرقم الشخصي( personnummer). ارفق نسخة من الجواز او Id-kort مع استمارة الطلب     لل SFI.

 

 اقتصاد الدراسة

التعليم في الSFI  مجاني. ليس لديك الحق لطلب مساعدة من CSN عند دراستك ال. SFI

 

 شهادة/تقدير

 تحصل علئ الشهادة.    (A-D) بعد الانتهاء من الدورة الدراسية

 

 فترة الدراسة

SFI يمكن دراسة ال

• في النهار ثلاث ساعات خمسة ايام في الأسبوع ( 15ساعة)

• في المساء ساعتين - ثلاث ساعات... يومين في الأسبوع ( 4-6 ساعات)

 

 يوجد لديك إسالة اخرئ حول الجدول او تقديم الطلب الخ... اتصل في. Birgittaskolan 013-20 77 22

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 maj 2017