För utbildningsanordnare

Studieteamet erbjuder skolor inom vuxenutbildningen konsultativt stöd såsom kartläggning på individnivå och kompetensutveckling på organisationsnivå.

 

Studieteamets insatser ska bidra till att eleven når målet med studierna. Studieteamets stöd riktar sig till skolor i auktoriserade eller egen regi i Linköpings kommun. Det är gratis att ha kontakt med Studieteamet.

Tips till skolor för hemundervisning

I länken nedan finns en sidan som ger stöd för skolor att hantera konsekvenser av Coronapandemin. Sidan upprätthålls av RISE på uppdrag av Skolverket och i samverkan med SKR, Swedish Edtech Industry och UR. Uppdateringar sker löpande.

 

Insatser Studieteamet erbjuder

Utbildningsanordnare för vuxenutbildning i Linköpings kommun kan kontakta Studieteamet för att få hjälp med:

  • kartläggning av elevens behov inför studier
  • konsultation på grupp- eller organisationsnivå
  • kompetensutveckling på grupp- eller organisationsnivå

Om eleven påbörjat sina studier gör skolan en pedagogisk kartläggning av elevens behov. Skolan kan kontakta Studieteamet för att söka stöd i kartläggningsprocessen.

Kontakt med Studieteamet för utbildningsanordnare

Skolan kan kontakta Studieteamet vid behov av konsultation eller kompetensutveckling på organisations- eller gruppnivå. För att kontakta Studieteamet, ladda ner och fyll i ansökan:

Mejla din ansökan till Studieteamet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 mars 2020