Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

För utbildningsanordnare

Studieteamet erbjuder skolor inom vuxenutbildningen konsultativt stöd såsom kartläggning på individnivå och kompetensutveckling på organisationsnivå.

Webbinar skapat av Studieteamet.

Webbinar skapat av Studieteamet.

Tips till skolor för distansundervisning

I länkarna nedan finns sidor som ger stöd för skolor att hantera konsekvenser av Coronapandemin. Sidorna upprätthålls av RISE på uppdrag av Skolverket, SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) och Ifous (innovation, forskning och utveckling i skolan). Uppdateringar på sidorna sker löpande.

 

Insatser Studieteamet erbjuder

Utbildningsanordnare för vuxenutbildning i Linköpings kommun kan kontakta Studieteamet för att få hjälp med:

  • kartläggning av elevens behov inför studier
  • konsultation på grupp- eller organisationsnivå
  • kompetensutveckling på grupp- eller organisationsnivå

Om eleven påbörjat sina studier gör skolan en pedagogisk kartläggning av elevens behov. Skolan kan kontakta Studieteamet för att söka stöd i kartläggningsprocessen.

Kontakt med Studieteamet för utbildningsanordnare

Skolan kan kontakta Studieteamet vid behov av konsultation eller kompetensutveckling på organisations- eller gruppnivå. Kontakta Studieteamet via mejl eller telefon.

Telefon

Telefontider är:

  • måndag, tisdag och torsdag kl 10:00-12:00 och 13:00-15:00
  • onsdag kl 13:00-15:00
  • fredag kl 10:00-12:00

013-29 47 00

Senast uppdaterad den 13 augusti 2021