Gymnasial vuxenutbildning

Den gymnasiala vuxenutbildningen har samma ämnesplaner som gymnasieskolan för ungdomar. Du kan välja att läsa enstaka kurser som du behöver för att få ut en gymnasieexamen, eller för att få en särskild behörighet mot en given utbildning.

Det finns kurser med mer allmän inriktning, och det finns yrkesinriktade kurser. Studietakten och antalet ämnen liksom kombinationen av dessa bestämmer deltagarna själva.

Behöver du studera för att få ett examensbevis kan det vara bra att kontakta en studie- och yrkesvägledare innan du söker för att tillsammans göra upp en individuell studieplanering.

Examen från ett högskoleförberedande program omfattar 2 400 gymnasiepoäng om examen utfärdas från komvux. Minst 2 250 gymnasiepoäng ska ha lägst bety­get godkänt (E).

I de godkända betygen måste Svenska eller Svenska som andraspråk ingå. (Svenska 1–3, alternativt Svenska som andraspråk 1–3).  Dessutom Engelska 5 och 6 samt mate­matik 1b eller 1c. I examen ingår också godkänt betyg i gymnasiearbetet.

Examen från ett yrkesförberedande program omfattar 2 400 gymnasiepoäng om examen utfärdas från komvux. Minst 2 250 gymnasiepoäng ska ha lägst betyget godkänt (E).

I de godkända betygen måste Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 ingå, Engelska 5 samt Mate­matik 1a. I examen ingår också godkänt betyg i gymnasiearbetet.

Olika gymnasieprogram läser olika spår i matematikkurserna 1-3.

På yrkesförberedande program läser man Matematik 1a, på Humanistiska och Estetiska läser man Matematik 1b, på Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomi läser man Matematik 1b och 2b, och på Naturvetenskapsprogrammet och Teknik läser man Matematik 1c, 2c och 3c
a-spår är anpassat till olika yrkesprogram b-spår är medel c-spår är avancerat

Till några få högskoleutbildningar är särskild behörighet just Matematik 3c (och inte 3b) då är man tvungen att läsa just det avancerade spåret, men annars så brukar det ge samma behörighet om man läser b eller c spår i matte. Spåren går ihop efter nivå 3, och det finns ingen skillnad i Matte 4 (en enda kurs) och vidare också: Matematik 5 och Matematik specialisering (här finns det flera olika specialiseringskurser men behörighet till alla de olika specialiseringskurserna - är godkänt betyg i Matematik 4).

Vet man att man ska läsa på nivå 3, så bör man läsa b- eller c-spåret på kurs 1 och 2. Vet man att man senare ska läsa på nivå 4 och 5, så bör man följa c-spåret från början. Detta för att vara väl förberedd för dessa kurser.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 25 november 2016