Hoppa till huvudinnehåll

Planera slutbetyg

Här hittar du information om vilka kurser som kan ingå i ett slutbetyg från Kommunal vuxenutbildning.

Ett slutbetyg ska omfatta 2350 poäng varav 600 poäng är obligatoriska kärnämnen och 1750 är valfria kurser. Minst en kurs i slutbetyget måste vara en äldre kurs i betygsskalan IG-MVG som inte går att omvandla för att använda i en examen eller att en omvandling skulle innebära en nackdel för eleven.

För att slutbetyget ska ge grundläggande behörighet krävs godkänt i minst 2250 poäng samt i kurserna svenska, engelska och matematik.

Ett slutbetyg från komvux kan inte utfärdas efter 1 juli 2025.

Ett slutbetyg från kommunal vuxenutbildning ska innehålla:

 

Kärnämnen (obligatoriska kurser)

600 poäng

*Engelska A eller Engelska 5  100 poäng
*Svenska A/Svenska som andra språk A 

eller Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

 100 poäng

*Svenska B/Svenska som andra språk B 

eller Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

 100 poäng

*Matematik A* eller Matematik 1a/1b eller 1c

 100 poäng
Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b  100 poäng
Naturkunskap A eller Naturkunskap 1a1  50 poäng
Religionskunskap A eller Religionskunskap 1  50 poäng
   

Valfria kurser:

1750 poäng

Totalt:

2350 poäng

Betyg i kurser lästa på ungdomsgymnasiet får tas med i ett slutbetyg från kommunal vuxenutbildning med undantag för kurserna: 

  • Estetisk verksamhet
  • Idrott och hälsa A samt
  • kurser i Specialidrott 

På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller för examen och slutbetyg från kommunal vuxenutbildning.

 

Senast uppdaterad den 20 maj 2022