Hoppa till huvudinnehåll

Yrkesexamen mot Barn- och fritidsprogrammet, 2400 poäng

Exempel på kurser

Obligatoriska kurser 600 p

Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Matematik 1a 100
Religionskunskap 1 50
Naturkunskap 1a1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100
Gymnasiearbete eller Komvuxarbete 100

Programinriktade kurser, minst 950 poäng

Observera att inte alla programinriktade kurser erbjuds i Linköpings kommun.

Aktiviteter och upplevelser 100
Akitivetetsledarskap 100
Akut omhändertagande 100
Bad- och friskvårdsanläggningar 100
Barn lärande och växande 100
Besöksnäringen 100
Bevakning och säkerhet 300
Brand och räddning 200
Bruksspel och ackompanjemang 100
Dansorientering 100
Digitalt skapande 1 100
Dramapedagogik 100
Drift och underhåll av fritidsanläggningar 100
Engelska 6 100
Entreprenörskap 100
Estetisk kommunikation 1 100
Etnicitet och kulturmöten 100
Eventteknik 100
Fritids- och friskvårdsaktiviteter 200
Fritids- och idrottskunskap 100
Fritidsmiljöer och arenor 100
Grundläggande vård och omsorg 100
Guide och reseledare 100
Historia 1a2 50
Hälsopedagogik 100
Idrott och hälsa 2 100
Kommunikation 100
Konferens och evenemang 100
Kost och hälsa 100
Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem 100
Lärande och utveckling 100
Marknadsföring och försäljning 100
Massage 1 100

Massage 2 100
Matematik 2a 100
Mental träning 100
Människors miljöer 100
Naturguidning 1 100
Naturguidning 2 200
Naturkunskap 1a2 50
Naturkunskap 2 100
Pedagogiska teorier och praktiker 100
Pedagogiskt arbete 200
Pedagogiskt ledarskap 100
Programmering 1 100
Psykologi 1 50
Psykologi 2b 50
Rytmik 100
Rätten och samhället 100
Samhällskunskap 1a2 50
Skapande verksamhet 100
Socialt arbete 200
Socialt arbete 1 100
Socialt arbete 2 100
Sociologi 100
Specialpedagogik 1 100
Specialpedagogik 2 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100
Textkommunikation 100
Tillämpad programmering 100
Träningslära 1 100
Träningslära 2 100
Ungdomskulturer 100
Vardagsolyckor 100
Yttre miljö - anläggningar 100
Yttre miljö - maskiner och verktyg 100

Valbara kurser, högst 850 poäng

Valbara kurser från alla studieområden

Totalt 2400 poäng

Med reservation för ändringar.

Senast uppdaterad den 7 april 2022