Hoppa till huvudinnehåll

Yrkesexamen mot Fordons- och transportprogrammet, 2400 poäng

Exempel på kurser

Obligatoriska kurser 600 p

Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Matematik 1a 100
Religionskunskap 1 50
Naturkunskap 1a1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100
Gymnasiearbete eller Komvuxarbete 100

Programinriktade kurser, minst 950 poäng

Observera att inte alla programinriktade kurser erbjuds i Linköpings kommun.

ATV och motorcykel 200
Aerodynamik 100
Anpassning och montering av utrustning 200
Arbete från servicebil 100
Baskurs i lackering 300
Bromsar, kaross och chassi 200
Bussteknik 100
Diagnos och reparation 100
Digitalteknik och flyginstrument 100
Digitalteknik och programmering 100
Drivsystem och bromsar 200
El- och hybridfordon 1 100
El- och hybridfordon 2 100
Elektronik - flyg 100
Ellära - flyg 100
Engelska 6 100
Entreprenörskap 100
Felsökning och diagnos 1 100
Felsökning och diagnos 2 100
Flerbränslefordon 100
Flyglagstiftning 50
Flygplanslära 200
Flygplatsen 200
Fordons- och transportbranschensvillkor och arbetsområden 200
Fordonskombinationer - godstransporter 200
Fordonskombinationer - persontransporter 100
Fordonsteknik - introduktion 200
Fälthållning 200
Färg och dekorationslackering 100
Gasturbinmotorer 200
Godshantering - vux 100
Godstrafik 200
Godstransporter - specialisering 100
Grönyte- och småmaskinsteknik 100
Guide och reseledare 100
Handel - specialisering 100
Hantering av varor och gods 200
Helikopterlära 200
Hjulutrustning 200
Hjulutrustning - specialisering 100
Husvagnar och husbilar 300
Industriell lackering 200
Inköp 1 100
Inredning och komfort 1 200
Inredning och komfort 2 100
Intervallservice 100
Karosserikonstruktioner och inredning 200
Kolvmotor 200
Komfort- och säkerhetssystem 1a 200
Komfort- och säkerhetssystem 1b 200
Komfortsystem 100
Kommunikationssystem 100
Korg och boggi 200
Lackeringssystem 200
Lackeringsteknik för tunga fordon 200
Lackeringsteknik - applicering 100
Lackeringsteknik - introduktion 200
Lageradministration och terminallogistik 200
Lagerprocesser 200
Lantbruksmaskinsteknik 100
Lastbilar och mobila maskiner - basteknik 100
Lastbilar och mobila maskiner - förbränningsmotorer 200
Lastbilar och mobila maskiner - service och underhåll 1 100
Lastbilar och mobila maskiner - service och underhåll 2 100
Lastbilar och mobila maskiner - verkstad och elteknik 100
Lastbilar och utrustning 300

Lastbilar - chassi och bromsar 200
Lastbilar - kraftöverföring 100
Lastbilar - system och diagnosteknik 1 100
Lastbilar - system och diagnosteknik 2 100
Lastbilsmonterad hydraulik och pneumatik 100
Lastbilsmonterad kran 100
Lastbilspåbyggnad - specialisering 100
Lastbärare 200
Logistik 1 100
Maskin- och lastbilsteknik - introduktion 200
Maskinell godshantering 200
Matematik 2a 100
Materiallära - flyg 100
Mobil hydraulik 1 100
Mobil hydraulik 2 100
Mobila maskiner och utrustning 300
Mobila maskiner - hydraulsystem 200
Mobila maskiner - kraftöverföring 100
Mobila maskiner - system- och diagnosteknik 1 100
Mobila maskiner - system- och diagnosteknik 2 100
Motor och kraftöverföring 300
Mänskliga faktorer 100
Personbilar - basteknik 100
Personbilar - chassi och bromsar 100
Personbilar - förbränningsmotorer 100
Personbilar - kraföverföring 100
Personbilar - service och underhåll 1 100
Personbilar - service och underhåll 2 100
Personbilar - system- och diagnosteknik 1 200
Personbilar - system- och diagnosteknik 2 100
Personbilar - verkstad och elteknik 100
Personbilsteknik - introduktion 200
Personlig försäljning 1 100
Personlig försäljning 2 100
Persontrafik 1a 200
Persontrafik 1b 200
Persontrafik - vux 200
Persontransporter - specialisering 100
Plocklagerhantering 100
Produktionsflöden 100
Programmering 1 100
Reparation av lastbilar och mobila maskiner 300
Reparation av motorcyklar och ATV 200
Reparation av personbilar och lätta transportfordon 300
Reparation av snöskoter 100
Resmål och resvägar 100
Riktbänkssystem 200
Riktningsteknik - introduktion 200
Service och bemötande 1 100
Servicekunskap 100
Skadebesiktning och produktionsflöde 100
Skarvnings- och sammanfogningsteknik 300
Skogsbruksmaskinteknik 100
Småreparationer - karosseri 100
Småreparationer - lackering 100
Spårbundna fordon - introduktion 200
Styr- och säkerhetssystem 100
Styr- och övervakningssystem 100
Taxitrafik 100
Tillämpad programmering 100
Truckteknik 200
Tunga arbetsmaskiner 200
Underhållsteknik - flyg 200
Yrkestrafik 1a 200
Yrkestrafik 1b 300
Yrkestrafik - vux 300

Valbara kurser, högst 850 poäng

Valbara kurser från alla studieområden

Totalt 2400 poäng

Med reservation för ändringar.

Senast uppdaterad den 1 april 2022