Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Globala Linköping

Årets Globala Linköping genomförs vecka 47 med start 22 november! Årets tema är Demokrati. Varje event kommer att genomföras digitalt men också fysiskt med ett begränsat antal platser i den mån det fungerar i höst.

 

I Sverige och Linköping uppmärksammar vi 100 år av demokrati. Ett hundra år sedan både kvinnor och män fick rätten att rösta, yttra och engagera sig i politiska frågor. Människan står idag inför andra/nya utmaningar än för hundra år sedan. Demokratin är på många sätt stark i Sverige, men har också en del utmaningar som är viktiga att bemöta.  

Desinformation, propaganda och näthat sprids snabbt via sociala medier. Hot och hat som riktas mot viktiga funktioner i demokratin riskerar att tysta det offentliga samtalet. Många människor känner sig inte delaktiga, upplever att de har lågt inflytande och känner ett avstånd till de demokratiska institutionerna. En del människor och organisationer skapar och underblåser motsättningar i samhället och vill förmedla en svart-vit verklighetsbild som riskerar att skapa en grogrund för rasism, fientlighet och hatbrott. Det finns också grupper som ser våld som ett medel för att uppnå förändringar i samhället.  Globala Linköping uppmärksammar demokratin och dess utmaningar med utgångspunkt i det lokala och globala. Vilka utmaningar står demokratin inför i vår omvärld och hur påverkar det oss? Årets Globala Linköping handlar om demokrati och har särskilt fokus på några av vår tids utmaningar och demokratiska principer: Jämställdhet, Yttrandefrihet, Frihet att samlas och rösta, Inkludering och Barriärer (digitala, ekonomiska, politiska).

 
Nicklas Alsö

Miljösamordnare Klimatenheten

Till e-postformulär för Nicklas Alsö

E-post: nicklas.also@linkoping.se

Telefon: 013-20 53 49

Senast uppdaterad den 20 oktober 2021