Allt fler väljer cykel före bil

Linköpings kommun

Färre tar bilen, fler cyklar. Det visar den senaste resvaneundersökningen som Linköpings kommun har tagit fram.

Kvinna och man cyklar
I höstas svarade omkring 2 200 slumpvist utvalda Linköpingsbor mellan 13 och 84 år på frågor om sina resvanor. Resultatet, som nu är presenterat för samhällsbyggnadsnämnden, visar att allt fler Linköpingsbor väljer cykeln som transportmedel istället för bilen.

Bilkörningen minskat

Enligt enkäten, som genomförs vart fjärde år, har bilkörningen minskat med sju procent medan cyklingen har stigit med sex procent sedan 2014.
– Det är jätteroligt att se. Även om förändringarna är små, så är det en trend i rätt riktigt. Jämfört med andra städer sticker Linköping ut lite när det gäller just ökning av cyklande och minskning av bilkörning, säger Sandra Viktor, miljösamordnare i Linköpings kommun.

Cykeltrenden

Cykeltrenden i Sverige har vuxit de senaste åren, likaså användningen av elcyklar. Sandra Viktor tror att trenden är en av faktorerna till den positiva förändringen i resvaneundersökningen, men även att de cykelfrämjande insatser som gjorts i Linköping ligger till grund för resultatet.
– Linköping har arbetat intensivt med dessa frågor och nu börjar vi att se ett resultat av det.
Hon nämner förbättringar i infrastrukturen för cyklister, gröna resplaner och projektet Smarta resan som några exempel på satsningar.
– Smarta resan arbetade vi med mellan åren 2014-2016. Där erbjöds bilister att testa elcykel. 50 procent av dem som deltog i projektet började cykla mer och 30 procent av dem köpte en elcykel.

Syftet

Syftet med resvaneundersökningen är att öka kunskapen om Linköpingsbornas resmönster. Resultatet används bland annat som underlag för att skapa en bra framtida trafikmiljö i kommunen. Det berättar Karin Hjalmewik, verksamhetsutvecklare på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och projektledare för genomförandet av undersökningen.
– Vi har genomfört liknande resevaneundersökningar i kommunen sedan 1974, vilket innebär att vi kan analysera utvecklingen av resmönster för olika trafikantgrupper de senaste 44 åren i kommunen.
Text: Emmilie Engström