App ska göra det lättare att resa hållbart

Linköpings kommun

Nu ska det bli enklare för alla Linköpingsbor att hitta hållbara sätt att resa. Till sommaren lanseras en ny app med information om bland annat cykelpooler, hyrbilar, delningsbilar och kollektivtrafik.

Smartphone

Det är åtta aktörer som tillsammans ska bygga en användarvänlig digital plattform för att öka det hållbara resandet. Energimyndigheten har beviljat drygt sex miljoner kronor för den nya mobilitetstjänsten.

Tjänsten ska samla flera transportslag och skräddarsy en resa utifrån användarens behov. Appen ska innehålla reseplanering, bokning, biljett, betalning och realtidsinformation för de olika transportslagen.

Genom att göra det enklare att kombinera flera slags transporter ska staden bli mer tillgänglig och resurser utnyttjas mer effektivt. Samtidigt ska det bidra till Linköpings mål om en koldioxidneutral kommun 2025.

Smartare tjänster

– Den snabbt ökande digitaliseringen har möjliggjort en marknad för smartare mobilitetstjänster, säger Matts Skeppstedt, marknads- och affärsutvecklare på Dukaten parkering, som ingår i det kommunägda bolaget Sankt Kors.

– Genom att integrera tjänster som parkeringsappen Linpark, tillsammans med delningstjänster som elcykelpoolen Linbike och kollektivtrafiken gör vi det smidigare för användarna att se utbuden och sänka tröskeln för att använda och kombinera dem, säger han.

Förebild för andra

Linköping är den första kommunen i Sverige och en av de första i världen som tar ett helhetsgrepp kring det som kallas ”Mobility as a Service” eller ”Mobilitet som tjänst”. Projektet kan bli en mall och förebild för andra städer.

– Flera städer i Europa har redan visat intresse att följa Linköpings resa, säger Sandra Viktor på Science Park Mjärdevi, regional projektledare för det nationella initiativet Sustainable Mobility Challenge.

Projektet inleds nu och kommer att ledas av Linköpings kommun och Sankt Kors. Tjänsten lanseras preliminärt i sommar. Aktörerna bakom satsningen är Linköpings kommun, Dukaten, Östgötatrafiken, Stångåstaden, Kyyti Group, Ciao Ciao Carsharing, Science Park Mjärdevi, VTI och Linköpings universitet.