Bättre arbetsmiljö som resultat av HK Scans separering av varmvattensystemet

HK Scan

För att minska förbrukningen av fjärrvärme bestämde sig HK Scan för att bygga om sitt värmesystem för att bättre ta tillvara på energin. Här berättar Harald Trygg, Teknikchef på HK Scan om vad värmesepareringen faktiskt innebär.

En man med armarna i kors framför värmesystemet på Scan

På bild: Projektledare Oskar Kollserud framför varmvattensystemet

Delat upp värmesystemet

Vi beslutade oss för att göra en värmeseparering då vi inte nyttjar energin från fjärrvärmen på ett effektivt sätt. Vi har en hög returtemperatur på vårat fjärrvärmevatten samt en hög förbrukning av fjärrvärme även när det inte behövs. Vi har några energislukande delar som behöver väldigt varmt varmvatten och vi har bara ett värmesystem som skickar ut värmevattnet. Då vi måste hålla en hög framledningstemperatur för att kunna uppfylla hygienkraven.

Separeringen innebär att vi har delat upp anläggningens värmesystem som värms av fjärrvärme från Tekniska Verken i ett lågtemperaturssystem och högtemperatursystem. Vi har installerat en ny värmeväxlare och har byggt ett helt nytt rörsystem för högtemperatursystemet även en ny anpassad styrutrustning som är helt behovsstyrt. Detta resulterar i att värmesystemet fungerar som ett rent fastighetsvärmesystem där framledningstemperaturen styrs via utetemperaturen och det nya värmesystemet fungerar som ett processvärmesystem som är oberoende av utomhustemperatur.

Bättre arbetsmiljö och minskat utsläpp

De positiva effekterna är många. Vi minskar vår användning av fjärrvärme samt får en bättre arbetsmiljö då vi inte riskerar att få för varmt vatten i handfat och duschar. Vi säkerställer även att vi får varmt varmvatten till alla ställen där det behövs. Vi minskar helt enkelt vår utsläppsdel och det blir en stor energibesparing för oss.

Projektledaren Oskar Kollserud håller på för fullt med driftoptimeringen och ser redan en besparing. Han berättar: ”De största utmaningarna har varit att få systemet att klara de stora svängningarna i det nya högtemperatursystemet. Vi har fått ändra och anpassa en hel del temperatur- och ventilstyrningar, planerar även att installera ackumulatortankar där jag även håller på att utreda andra värmekällor".