Biogas – snart även flytande

Tekniska verken

Biogas är ett fordonsbränsle som är förnybart till hundra procent och lokalproducerat av organiskt material. Behovet av fossila bränslen minskar med biogas i tanken. Snart kommer den även att finnas tillgänglig i flytande form.

Biogas

Principen vid biogasproduktion är densamma som i naturen. Gaser bildas när växter och annat organiskt material bryts ner under syrefria förhållanden. Skillnaden är att det sker under kontrollerade former i en rötkammare och vi tar då rätt på den gas som bildas.
Linköping är bland de bästa i Sverige på biogas. Här har det funnits lokalproducerad och förnybar biogas i mer än 20 år. Och med 12 mackar i regionen är förutsättningarna mycket goda för att tanka fossilfritt. Det har Svensk Biogas och Tekniska verken sett till.
Det började med samarbetet mellan kommuner och busstrafik om biogas som drivmedel. Därefter har mackarna blivit öppna för allmänheten. Svensk Biogas har numera mackar i Linköping, Norrköping, Mjölby, Motala och Västervik.
Tekniska verken satsade tidigt på forskning och utveckling av processer för biogasframställning och har varit viktigt för att bygga upp Sveriges kompetens inom området.

Enklare att lagra

I dag används biogas i gasform som drivmedel för personbilar och kollektivtrafik. I framtiden kommer det även att vara möjligt att använda biogas för industri och tunga transporter genom flytande biogas. Både Scania och Volvo tillverkar lastbilsmodeller för flytande biogas. 

Fördelen med flytande biogas är att den är enklare och effektivare att lagra och distribuera än biogas i gasform. Detta innebär att det finns alla förutsättningar för att ställa om landets tunga transporter till ett av världens renaste fordonsbränslen.
Tekniska verken har fått finansiering från Klimatklivet för att bygga en anläggning för flytande biogas i Linköping. Anläggningen planeras vara klar till slutet av år 2019 och kompletterar den befintliga produktionsanläggningen för biogas som funnits i närmare 20 år. 

Naturligt kretslopp

När biogas används som fordonsbränsle tillförs ingen ny koldioxid till atmosfären, utan det är samma koldioxid som bundits i gröna växter som återförs. Fordonet kör i princip på solenergi som först bundits i gröna växter och sedan omvandlats till biogas. Därefter börjar kretsloppet om när växterna på nytt tar upp koldioxiden.

I produktionsprocessen bildas dessutom biogödsel, som ersätter konstgödsel i lantbruket och återför näringsämnena till naturen. Ett naturligt kretslopp för både näring och koldioxid. Biogas är det fordonsbränsle som har minst påverkan på miljön av de som finns kommersiellt tillgängliga i dagsläget.
När biogas och naturgas används som fordonsbränsle används samlingsnamnet fordonsgas. Gasen består främst av metan, men skillnaden är att naturgas är fossilt och har, precis som olja, lagrats i jordskorpan under miljontals år.