Energihjältar på förskolan!

Lejonfastigheter

Just nu pågår projektet Elis Energihjältar på fyra av Linköpings förskolor. Genom lekar, pyssel, samtal och uppdrag ska barnen i femårsgrupperna lära sig att spara energi – och bli energihjältar.

Tre barn tittar på ett litet hus med växter på

I fastigheter som inrymmer förskolor och skolor finns det stora möjligheter att minska energianvändningen, inte minst genom att öka kunskapen om energi hos alla som vistas i husen. Kunskap som på sikt kan bidra till kan bidra till att nå målet om ett koldioxidneutralt Linköping 2025. Som ett led i det arbetet har Lejonfastigheter startat ett pilotprojekt tillsammans med barn och pedagoger på förskolorna Kvinneby, Blystigen, Grengatan och Vidingsjö By.

Viktiga uppdrag

Elis Energihjältar tar avstamp i berättelsen om figurerna Eli och Elva som behöver hjälp att ladda upp Elis lilla hus och öppna hans dörr. Pedagogiken bygger på lekar, uppdrag, pyssel och samtal som rör energi och hur den kan minskas. Bland annat lär sig barnen att identifiera saker som slösar energi i onödan, så kallade energiskurkar. De blir helt enkelt energihjältar!

Engagemang och effekt

Elis Energihjältar pågår under cirka 12 veckor och avslutas i maj 2019. Under och efter projektet dokumenteras varje förskolas energianvändning för att effekterna ska kunna följas upp. De löpande rapporterna från förskolorna visar på ett mycket stort engagemang hos barnen. Något som förhoppningsvis också kommer att ge resultat på elmätarna.