Ett år med Linköpingsinitiativet

Linköpings kommun

Ett sätt att bli mer klimatsmarta är att lära av varandra. Det sker inom Linköpingsinitiativet, där elintensiva företag i Linköping tillsammans utvecklar det lokala och globala klimatarbetet. Nu berättar företagen om vilka insatser de har gjort under det första året.

Sara Malmgren

Nätverket startade som en del i att nå Linköpings mål att bli koldioxidneutralt år 2025 – något som företagen i Linköpingsinitiativet står bakom och aktivt bidrar till att nå. Förutom Linköpings kommun, Region Östergötland och Tekniska Verken så är det Arla, Cloetta, Ericsson, HK Scan och Saab som deltar.

– Första året med Linköpingsinitiativet har gått fort! Under året har vi tillsammans hittat samarbetsformer som gett nytta ute hos företagen och bidragit till att ge ett större fokus på klimat- och energiåtgärder, som ger en lägre påverkan på vår omgivning. Vi drar nytta av varandras kunskap, metoder, likheter och olikheter, säger projektledare Sara Malmgren.

Nu finns en sammanställning över vad som har hänt i Linköpingsinitiativet under det första året, där företagen berättar vilka insatser de har gjort under året.

– Med vår sammanställning ”Året som gått” visar vi att vi blir starkare tillsammans än var och en för sig i arbetet med att minska klimatpåverkan. Nu fortsätter vi vårt arbete tillsammans för att nå klimatmålet, säger Sara.

Sammanställningen ”Året som gått”, så finns den att läsa digitalt här på Klimatsmart Linköping.

Linköpingsinitiativet - Året som gått

På fotot syns Sara Malmgren. Fotot är taget av Lotta Boskär på Tyréns.