Ett nyskapande år med Linköpingsinitiativet

Linköpings kommun

2020 var året som drog igång med en rivstart för klimatnätverket Linköpingsinitiativet! Ett nytt avtal signerades i början av året med syfte att både bredda och fördjupa arbetet med att minska klimatpåverkan inom kommunen. Allt med siktet inställt på att bidra till en koldioxidneutral kommun.

Tre personer sitter i en soffa runt en dator och skrattar och pratar.

Foto: Scandinav

Linköpingsinitiativet består av kommunens större energiförbrukande organisationer. Första avtalsperioden pågick under 2018-2019, då grunden för nätverket lades, och till den nya avtalsperioden 2020-2021 har antalet medlemmar mer än dubblats. Stort fokus ligger förstås på att minska och effektivisera energianvändningen, men också på mer klimatsmarta resor/transporter och effektivare materiella resursflöden. Principerna samverkan, lärande och kommunikation har varit med från början. Till den nya avtalsperioden har också principen “förändring” tillkommit - för att verkligen trycka på att man vill uppnå ett konkret resultat.

“Det är full fart inom nätverket” säger Karin Lindblad, projektledare som leder träffarna. “Jag är imponerad över viljan och engagemanget bland deltagarna, som verkligen är beredda att förflytta gränser. Det är så stimulerande att se hur medlemmarna arbetar för att klimateffektivisera både sin verksamhet och sina anställda.” tillägger hon. Även om arbetet förstås har behövt bedrivas till största delen digitalt under året har man identifierat ett antal gemensamma utmaningar som man nu tar sig an tillsammans. Utmaningarna som nätverket arbetar med hittar du här: Utmaningar_2020.pdf

“Det är så häftigt när organisationer som i vanliga fall inte möts samverkar för att bidra till kommunens klimatmål” säger kommunens miljöstrateg, Erika Weddfelt. “Kommunen har som mål att bli koldioxidneutral redan år 2025, och det uppnår ingen aktör på egen hand. Samverkan över gränserna har många fördelar både vad gäller klimat och utveckling av näringslivet.”