Ett par steg mot en klimatvänligare värld

Arla Foods

Drygt 300 mejeriartiklar, varav en stor andel är ekologiska, tillverkas på Arla Foods Linköpings mejeri. Det är bland annat mjölk och grädde med förlängd hållbarhetstid, fil, gräddfil, crème fraiche samt stort utbud av yoghurt och en stor del av sortimentet görs även som laktosfritt. Arla Foods arbetar för att minska miljö- och klimatpåverkan från ko till konsument exempelvis genom att minska matsvinnet genom att upplysa konsumenten att många produkter håller längre än bäst före-datumet.

En tallrik med yoghurt toppad med müsli och blåbär

Linköpingsinitiativet

Att minska vår miljö- och klimatpåverkan är ett ständigt pågående arbete för oss. Det är därför naturligt för Arla Foods Linköpings mejeri att delta i Linköpingsinitiativet. Här har vi möjlighet att lära och inspireras av varandra.

Vid Arla Foods Linköpings mejeri arbetar vi i alla led för att minska vår klimatpåverkan genom att vi ser all överförbrukning av energi, vatten och råvaror som ett slöseri.

Nedan berättar vi om några av de sakerna.

Biobränslebaserad ånga

Arla Foods Linköpings mejeri använder bland annat ånga och hetvatten i produktionen. Ånga för uppvärmning av hetvattnet kom tidigare från två oljepannor eller köptes in som överskottsånga, så kallad fjärrånga från Tekniska verken. I samband med att en reinvestering behövde göras i befintlig pannanläggning på Linköpings mejeri så ingicks ett samarbete med Tekniska verken.

Tekniska verken investerade i en biobränslepanna på fastigheten Glasblåsaren 6, som ligger granne med Linköpings mejeri, och började leverera biobränslebaserad ånga till Linköpings mejeri den 1 mars 2013. Detta motsvarar en utsläppsminskning av CO2 på minst 8 000 kg per år.

Klimatsmartare förpackningar

Arla Kökets Crème fraiche 2 dl tillverkades tidigare i plastbägare med toppfolie av aluminium. Men hösten 2017 byttes plastbägaren ut mot en pappersbägare. Samtidigt byttes toppfolien av aluminium ut mot plastförstärkt papper. Pappersbägaren och toppfolien består till största delen av förnybar och återvinningsbar pappersfiber och sorteras som pappersförpackning.

Locket består till största delen av återvunnen PET-plast och sorteras precis som tidigare som plastförpackning. I den nya Crème fraiche-bägaren har andelen förnybara material således ökat och all aluminium har tagits bort. Detta minskar klimatpåverkan med drygt 50 % jämfört med den tidigare förpackningen.

Fossilfritt

Transporter

Arla Foods är beroende av att naturen, klimatet och ekosystemen fungerar. Att minska klimatpåverkan är därför ett naturligt inslag i Arla Foods verksamhet. Under många år har Arla Foods Sverige fokuserat på att bli 100 procent fossilfria på tunga transporter och nyligen lyckades man. Mjölken körs i tankbil från gårdarna till mejeriet. Från juni år 2017 drivs samtliga dessa tankbilar av fossilfritt bränsle. De färdiga mejeriprodukterna körs ut till butikerna med lastbilar.

Under år 2018 så drivs samtliga dessa lastbilar av fossilfritt bränsle. Så sedan år 2018 är således Arla Foods Sveriges egna tunga transporter (ca 4 miljoner mil per år) helt fossilfria. Målet var att de skulle vara helt fossilfria år 2020.

El

Den 1 september 2018 började Arla Foods Linköpings mejeri att köpa fossilfri el.

Löpande arbete

Arla Foods Linköpings mejeri har nyligen bildat en arbetsgrupp som skall arbeta för att minska energiförbrukningen, vattenförbrukningen och produktförluster. Vårt arbete fortsätter löpande och vi kommer att fortsätta arbeta för en så låg klimatpåverkan som möjligt.