Minskad miljö- och klimatpåverkan från ko till konsument

Arla Foods

Drygt 280 mejeriartiklar, varav en stor andel är ekologiska, tillverkas på Arla Foods Linköpings mejeri. Det är bl.a. mjölk och grädde med förlängd hållbarhetstid, fil, gräddfil, crème fraiche samt stort utbud av yoghurt och en stor del av sortimentet görs även som laktosfritt. Arla Foods arbetar för att minska miljö- och klimatpåverkan från ko till konsument.

En tallrik med yoghurt toppad med müsli och blåbär

Arla Sveriges hållbarhetsmål för förpackningar:

  • 100 procent återvinningsbara förpackningar år 2025

  • Ingen jungfrulig plast i förpackningar år 2030

Under försommaren 2021 blir Arlas mellanmålsprodukter 21 ton plast lättare när närmare 7 miljoner engångsskedar tas bort. Plastreduceringen sker för KESO® Cottage Cheese, Yoggi® och Arla Ko® Grekisk yoghurt. Att minska mängden plast är en viktig del av Arlas förpackningsstrategi.

Linköpingsinitiativet
Att minska vår miljö- och klimatpåverkan är ett ständigt pågående arbete för oss. Det är därför naturligt för Arla Foods Linköpings mejeri med ett fortsatt deltagande i Linköpingsinitiativet. Här har vi möjlighet att lära och inspireras av varandra.

Vid Arla Foods Linköpings mejeri arbetar vi i alla led för att minska vår klimatpåverkan genom att vi ser all överförbrukning av energi, vatten och råvaror som ett slöseri.Vi har haft flera workshops och arbetsgrupper som tagit fram nya initiativ och projekt för år 2021 och 2022 för att minska vår klimatpåverkan.

Nedan berättar vi om några av de sakerna.

Intern återvinning av energi
Projekt för intern energiåtervinning och vattenbesparing genom att ansluta högpastöriseringsaggregat till värmeväxlare och kyltorn.

Återvinna restenergi från ångförbrukning till fjärrvärmenätet
Genomföra teknisk lösning för att ta tillvara på överskottsenergi från ångförbrukare och återföra till Tekniska verken genom att spetsa fjärrvärmenätet.

Konvertering till energi med lägre klimatpåverkan.
Investering i pastörer och åtgärder för att kunna använda mer fjärrvärme istället för ånga i värmebehandlingen av mjölk.

Arlas hållbarhetsstrategi en del av beslutsunderlag
Arla Foods har under år 2020 infört CO2e-utsläpp som en del i beslutsunderlaget när det gäller investeringar och besparingsinitiativ.

Klimatbesparing genom minskat produktsvinn
Arla Foods Linköpings mejeri har minskat produktsvinnet med ca 60 % sedan år 2019 vilket innebär att varje år sparas även all den mängd energi, vatten och råvaror som tidigare blev ett svinn.

Klimatsmartare förpackningar
Arla Foods Linköpings mejeri har minskat plastanvändningen genom att ta bort handtaget till 1 kg hinken. Det innebär ca 10,3 ton mindre plast per år om vi räknar med volymerna för år 2020.

Vi har också bytt till biobaserade korkar på alla Tetra Top-förpackningar.