Fler företag vill bidra till Linköpings klimatmål

Linköpings kommun

Linköpingsinitiativet växlar upp. Från början var det ett samarbete mellan Linköpings nio största energiförbrukare. Nu har dubbelt så många skrivit på avtalet om ett CO2-neutralt Linköping 2025.

Alla 18 deltagare signerade det förnyade avtalet vid en ceremoni den 12 februari i Linköpings stadshus.

– Det vi håller på med är historiskt och nödvändigt. Klimatförändringarna märks här i Linköping, även om läget är mycket allvarligare på andra håll i världen, sade kommunalrådet Muharrem Demirok (C) som har det politiska ansvaret för miljöfrågor.

Han konstaterade att politiken inte klarar utmaningen på egen hand. Alla måste samarbeta och genom initiativet visar de stora energiförbrukarna vägen.

"Måste gå före"

Mattias Goldmann fanns på plats för att inspirera. Han utnämndes till Mäktigast i Hållbarhetssverige 2016 och är idag hållbarhetschef hos Sweco. Han valde att angripa frågan från ett annat håll, genom att berätta att Sveriges andel av koldioxiden, importen inräknad, är 0,3 procent av världens utsläpp. Men det ska inte tas som intäkt för att Sverige inte behöver medverka, tvärtom.

– Någon måste gå före och utveckla metoder för en koldioxidneutral värld. Sverige kan bli hela världens helpdesk om klimatet.

Med det här synsättet är det inte så märkligt att näringslivet i Linköping ställer upp. Över tiden blir insatser för klimatet en god affär, vilket allt fler aktörer på finansmarknaden redan har konstaterat, bland dem Blackrock som är en av världens största fondförvaltare. Klimatet är den största affärsrisken.

– Fler deltagare gör att Linköpingsinitiativet får en större kunskapsbas. Medlemmarna ska anta minst två utmaningar, som de gemensamt arbetar fram, och sedan genomföra åtgärder, säger kommunens miljöstrateg Erika Weddfelt.

– Det uppsatta målet till 2025 är tufft men nödvändigt.

Startade 2018

Linköpingsinitiativet startade sitt arbete 2018. Arla är ett av företagen som varit med från början. Claus Hansen är chef för mejeriet i Linköping, ett av de större i Sverige.

– Linköpingsinitiativet ger vår energi- och miljögrupp ny energi och inspiration. Ett av resultaten är att vi fått ett närmare samarbete med Tekniska Verken. Vi producerar inte längre egen energi utan använder fjärrvärme och miljömärkt el, berättar han.

Arla nöjer sig inte med att minska CO2-utsläppen från egna anläggningar. En viktig del i är att ändra konsumenternas beteende, så att livsmedel används istället för att slängas. Få handlingar är så miljöskadliga som att producera mat för soptunnan.

40 procent av energin i bostäder

Flera av de nya medlemmarna i Linköpingsinitiativet är fastighetsbolag, vilket ligger i linje med hur energiförbrukningen är fördelad. På europanivå används 40 procent av energin i bostäder och lokaler.

– Fastighetsbranschen har en stor förbättringspotential, särskilt vid nybyggen men även inom renoveringar och drift, säger Patrik Rosenlund som är marknadsområdeschef på Riksbyggen.

Malin Masinovic är Riksbyggens hållbarhetsspecialist i Östergötland.

– Riksbyggen har två år i rad utsetts till hållbarast i fastighetsbranschen. Det finns engagemang och kunskap i vår organisation. Det bidrar vi med i Linköpingsinitiativet, säger hon.

Linköping var tidigt ute med att bjuda in näringslivet till samarbete i klimatfrågan. Det i sin tur talar för att det högt ställda målet om ett CO2-neutralt Linköping blir verklighet 2025.