Första återbrukshallen invigd

Tekniska verken

Den 10 oktober invigdes en ny återbrukshall på återvinningscentralen i Ullstämma. Ytterligare två hallar öppnar i Linköping hösten 2019. Återbrukshallarna kommer bland annat att ta emot kläder, textilier, heminredning, möbler och husgeråd.

Gösta Gustavsson, styrelseordförande i Tekniska verken, inviger Återbrukshallen.

Det är Tekniska verken som har byggt tre hallar för återbruk på återvinningscentralerna Gärstad, Malmen och Ullstämma. Den första hallen i Ullstämma invigdes den 10 oktober. Hallen på Malmen öppnar den 28 oktober, medan Gärstad startar den 25 november.

Syftet med hallarna är att skapa bättre förutsättningar för ett cirkulärt, resurseffektivt samhälle. Mer saker ska kunna återanvändas för att minska avfallsmängderna. Redan idag skänks mycket till återbruk, men det behöver bli ännu bättre. Alltför många fullt användbara saker slängs i återvinningscontainrarna.

Det som lämnas vid återbrukshallarna kommer att säljas eller skänkas vidare via lokala välgörenhetsorganisationers butiker och verksamheter. Ingen försäljning sker på återvinningscentralerna.

Nytta i samhället

Gösta Gustavsson, styrelseordförande i Tekniska verken som invigde återbrukshallen, framhåller att återbrukshallarna bidrar till att saker kan fortsätta att göra nytta i samhället.

– Det är ytterligare en viktig pusselbit för oss i vår strävan att förverkliga visionen om den resurseffektivaste regionen i världen, säger han.

Återbrukshallarna som är 200 kvadratmeter stora är placerade precis i början av återvinningscentralerna. Där får besökarna ett personligt bemötande och en direkt återkoppling på om sakerna lämpar sig bäst för återbruk eller återvinning. Personalen tar sedan emot sakerna och bär in dem i hallen.

Arbetsmarknadsinsats

Bemanningen sker i samarbete med Linköpings kommun och skapar meningsfull utveckling för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Tekniska verken har anställt tre personer som kommer att jobba i mottagningshallarna.
Fredrik Lundén, ordförande i arbetsmarknadsnämnden i Linköpings kommun, är glad över samarbetet mellan nämnden och Tekniska verken.

– Återbruken kommer att vara ett av flera viktiga projekt för att hjälpa människor som idag är långt ifrån egen försörjning att hitta en väg in på arbetsmarknaden och därmed egen försörjning, säger han.

Bidrag från Klimatklivet

Den totala kostnaden för alla tre mottagningshallarna är fem miljoner kronor, samt kostnader för tre nya tjänster. Klimatklivet har bidragit med 35 procent av kostnaden. Projektet har tilldelats Klimatklivetbidrag utifrån den koldioxidbesparing som fås genom förhindrad nyproduktion.
Om 3 000 ton avfall återbrukas varje år beräknas koldioxidbesparingen bli 10 800 ton per år, vilket är lika stor klimatnytta som om 10 000 personer skulle låta bli att shoppa under ett år.