Intervju med klimatforskare Björn-Ola Linnér

Linköpings kommun

Efter sommarens extrema värme har många människor funderingar kring klimatförändringar. Björn-Ola Linnér, professor och klimatpolitikforskare vid Linköpings universitet, arbetar dagligen med frågor om hur världen kan rusta mot skenande temperaturer och stigande havsnivåer. – Där är Linköping ett jätteviktigt exempel. Lyckas Linköping nå målet att bli koldioxidneutralt till 2025 så kommer det att uppmärksammas runt om i världen, säger han.

Björn-Ola Linnér

Foto: Göran Billesson

Vi träffar Björn-Ola Linnér i hans arbetsrum på Campus Valla. Här har han länge varit en del av universitetslivet. Men från början kommer han från Göteborg. Via studier i Lund flyttade han till Linköping i början av 1990-talet för att fortsätta sin akademiska bana.
 Intresset för klimatfrågor föddes några år tidigare – i mitten av 1980-talet – då det pratades mycket om försurning och skogsdöd.
– I samband med Newton-jubileet 1987 var det diskussioner i Lund kring tvärvetenskap och hur vi ska förstå miljöfrågorna. Det väckte mitt intresse för tvärvetenskaplig miljöforskning. Då var det egentligen bara i Linköping som detta bedrevs, så det var naturligt att söka sig hit.

Internationella uppdrag

Idag leder Björn-Ola Linnér universitetets forskning om internationell klimatpolitik och om hur klimatet samspelar med till exempel matförsörjning och energiförsörjning. Han har även haft flera internationella uppdrag genom åren. Som en del av Sveriges delegation till FN:s klimatpanel IPCC och som deltagare vid FN:s klimatförhandlingar har han gett råd till regeringar, men också till företag och organisationer.
– Vi vill underlätta för dem som inte är stater. Stater kan inte fixa Paris-avtalet på egen hand, de måste ha med sig företag, medborgare, städer, regioner och organisationer, säger han.
 Målet med Paris-avtalet från 2015 är att hålla den globala temperaturökningen
långt under två grader, helst ska den ska stanna vid 1,5 grader.

  Björn-Ola var på plats i den franska huvudstaden när dokumenten skrevs under. Han minns det som en riktig högtidsstund.
– Det var otroligt skönt. Man blev nästan lite tagen. Under flera tunga år hade det varit osäkert om det skulle bli något avtal.

Påtaglig händelse

Björn-Ola Linnér lyser av engagemang när han pratar om sina hjärtefrågor. Samtidigt framhåller han att klimatfrågor ofta kan vara ganska abstrakta och svåra att kommunicera. Årets varma sommar var däremot en påtaglig händelse som fick många att undra vad som händer med jorden. För även om Björn-Ola menar att enstaka väderhändelser inte säkert kan kopplas till klimatförändringar, så stämmer årets hetta överens med hur den globala temperaturökningen kan se ut.
– Sommaren blev en påminnelse. Vi behöver konkreta saker att hänga upp det abstrakta på. Annars förstår jag att människor kan tycka att det är svårt att relatera till klimatfrågor. Och det gör det ännu mer fantastiskt att det finns ett så stort engagemang.

Sverige en förebild

Även när det gäller hur vi ska råda bot på klimatförändringar menar Björn-Ola att det viktigt med konkreta exempel, som utbyggnad av solceller.
– Solceller kommer inte att göra allt, men det är något som vi kan relatera till, säger han.
 Trots att Sverige är ett litet land så poängterar Björn-Ola att vi kan spela en viktig roll som förebild. Och när vi utvecklar lösningar kan vi exportera dem, eller hjälpa andra länder att göra omställningar.
– Linköping är ett jätteviktigt exempel. Lyckas Linköping nå målet att bli koldioxidneutralt till 2025 så kommer det att uppmärksammas runt om i världen. Det blir något som andra kan ta efter, eller inspireras av och hitta lösningar. Jag är väldigt glad att Linköping har det här ambitiösa målet.

Går att förändra

Tillsammans med en kollega, Victoria Wibeck, har Björn-Ola Linnér nyligen skrivit klart manuset till en bok som jämför hur människor runt om i världen ser på omställningen till ett mer hållbart samhälle. Medan Sverige har ett stort teknikfokus så säger till exempel människor i Fiji att utbildning är en viktig nyckel.
– Vi måste förstå varandras perspektiv. Det är roten till en verklig omställning, säger han.
 Att det går att göra stora förändringar av samhället finns det exempel på i historien. Björn-Ola jämför med avskaffandet av slaveriet i Storbritannien.
– Slaveriet ansågs vara grundläggande för ekonomin. Det var en självklarhet, ungefär som vårt fossilsamhälle. Men på 25 år lyckades man få ett politiskt beslut så att slavhandeln blev olaglig i hela brittiska imperiet. 25 år efter det var slaveriet helt förbjudet.

Kopplar av i trädgården

Björn-Olas främsta motivation i hans arbete är att se var lösningarna på världens klimatproblem kan ligga.
– Jag får också drivkraft efter att ha varit i länder som drabbas av extremväder redan idag. Att höra berättelser och se exempel på vad som kan hända. Men den största inspirationen är att se det positiva.
 Även vid sidan av jobbet fyller han på med positiv energi, gärna i närhet till naturen. Familjen är delägare i en segelbåt där Björn-Ola kopplar av under sommarmånaderna.
– Annars är jag mycket i trädgården. Trädgårdsarbete är väldigt rogivande, säger han och ler.