Jakten på den goda energin!

Cloetta

Regionalt är idag Cloetta ett stort företag med många engagerande varumärken och flera fabriker i Europa, varav en av de största finns i Ljungsbro i Linköping. Erbjudandet till kunderna är en njutningsupplevelse mellan de fasta måltiderna, bland annat genom konfektyr. Vår tillverkning ska ske med så god energi som möjligt – det vill säga effektivt, med fossilneutral energi och med hållbara resurser.

Foto på godis som tillverkas

Deltagare i Linköpingsinitiativet

Att delta i Linköpingsinitiativet fokuserar vårt hållbarhetsarbete avsevärt. Här gäller det att vara aktiv med samverkan, lärande och kommunikation av goda exempel. Mer information om Linköpingsinitiativet finns på webbplatsen Klimatsmart Linköping. 

Ren och god energi är en del av vår historia

Redan 1901 anlade bröderna Cloetta Ljungsbrofabriken intill Motala ström för att utvinna energi till godismaskinerna. Det var startskottet till en fossilfri energianvändning som lever än idag. Kraftverket är numera sålt till Tekniska Verken, men fortfarande får Cloetta indirekt till största andel sin energi från Motala Ström i samarbete med Tekniska Verken, helt fossilfritt.

Sedan 1901 har bland annat olja och flis passerat våra energikällor för att nu återigen bestå av förnybar vattenkraftsel och fjärrvärme till ca 90 % av förbrukningen. Även fortsättningsvis vill vi ta ett ansvar för vår miljö och arbetar hållbart och långsiktigt med våra varumärken. Vår elförbrukning inklusive ånga är miljömärkt med bara el från naturens krafter. Vi är även miljöcertifierade enligt ISO14001.

Ökad effektiv produktion kräver nytt miljötillstånd

Idag producerar Cloettas anläggning i Ljungsbro nära 25.000 ton konfektyr om året. För att kunna möta efterfrågan hos dig som konsument och Cloettas ökade produktionskrav i just Ljungsbrofabriken, har vi under 2018 utrett vår yttre närmiljö och hantering kring ökade volymer. Planerna på ökad produktion har även gått på remiss hos boende och företag i närheten.

Vår produktion ska bli ännu effektivare, med kvalitativ miljöhantering och sänkt energiförbrukning per producerat ton godis. Offentligt kungörande är nästa steg och beslut av Länsstyrelsen väntas efter sommaren 2019.

Nyckeltal hjälper oss ha koll och fokusera bättre

Vi mäter megawattimmar och koldioxidutsläpp per producerat antal ton godis. Vårt mål är sedan några år tillbaka att sänka våra värden med 5% till och med 2020. Vi är på god väg. Genom återkommande energikartläggningar ska vi prioritera möjligheter att använda den energin vi har mera effektivt.

Att utnyttja fabriken i dessa fulla kapacitet varje dag är ett steg. Ett annat är att hitta energitjuvar och smartare lösningar för att sänka förbrukningen och förlusterna. Det gör vi bland annat genom att installera mätinstrument, energivakter, isolera mera, återvinna värmeförluster och byta utrustning.

Fler sätt där vi jobbar med miljöpåverkan

  • Vår gasolanläggning ska utvärderas till ett alternativ med bättre miljöprestanda.
  • Vi vill reducera mängden förpackningsmaterial och använda mer återvinningsbara eller återanvändningsbara förpackningar samt biobaserade förpackningslösningar.
  • Godstransporter och lagerhållning, effektivare fyllnadsgrad möter miljöhänsyn.
  • Möten och konferenser har och kommer delvis ersättas med Skype forum, istället för möten på annan ort.

Vill du veta mer om Cloetta och vårt hållbarhetsarbete så kan du läsa mer på vår webbplats.